Delingsfører for Human Intelligence delingen i 2 Military Intelligence Bataljon.


Delingsfører for Human Intelligence delingen i 2 Military Intelligence Bataljon.

Er du fleksibel, initiativrig og selvstændig? Og ønsker du at være med til at sætte retning og skabe rammer for en unik operativ enhed, der er præget af professionalisme og udvikling?
Så er det måske dig vi leder efter til stillingen som delingsfører.
Om os
2. Military Intelligence Bataljon (MIBTN) består af såvel efterretnings- som påvirkningskapaciteter.

Human Intelligence delingen indgår i 1 Military Intelligence Kompagni som er underlagt 2 MIBTN. 1 Military Intelligence Kompagni tilbyder en arbejdsplads med mange spændende udfordringer og er kendetegnet ved en kultur, der giver den enkelte medarbejder medbestemmelse og gode muligheder for at påvirke og tage del i såvel udvikling som forankring af specialet.

Human Intelligence er efterretningsindhentning via menneskelige kilder. Human Intelligence delingen opstiller og uddanner bidrag til en bred vifte af aktiviteter, herunder beredskaber og internationale operationer. Delingen deltager i uddannelses-, kursus- og øvelsesaktiviteter i både ind- og udland, med både danske og internationale efterretningsenheder.

Human Intelligence delingen består af personel, der alle uanset grad har søgt og bestået kriterierne for at blive Human Intelligence operatører. Du vil derfor indgå i en enhed af meget motiverede og professionelle mennesker, der stiller krav til sig selv og deres kolleger.
Om stillingen
Du vil blive delingsfører for Human Intelligence delingen under 1 Military Intelligence Kompagni. Dine primære arbejdsopgaver er at planlægge og styre delingens mange og forskelligartede uddannelsesaktiviteter, samt fungere som faglærer indenfor delingens unikke fagområder.

Din dagligdag vil primært bestå af at udarbejde og styre delingens uddannelse i koordination med kompagnichefen og dennes næstkommanderende samt delingens faglærere.

Du vil være ansvarlig for ledelse af delingens specialister samt for koordination og retningssætning ift. delingens opgaveløsninger. Funktionen er operativ og du vil derfor indgå i både beredskaber og INTOPS, hvor du vil virke som enten fører eller stabsofficer
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse I/L eller VUK BTN/BDE. Hvis du er erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af føringsuddannelsen, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er initiativrig, selvdrevet og trives med at arbejde med brede rammer du selv skal udfylde, samtidig med at du er resultatorienteret. Det forventes, at du har gode kompetencer indenfor uddannelsesplanlægning og at du evner at se fremad og handle proaktivt inden problemerne opstår.

Det er vigtigt, at du evner at indgå i teams med kolleger, der har markante og forskelligartede personprofiler. Den rummelighed er en forudsætning for at vi kan løse vores opgaver. Det er alsidigheden i enhedens personprofiler, der sikrer en optimal opgaveløsning i forhold til de kilder vi arbejder med.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du er HUMINT-uddannet samt har erfaring med efterretningstjeneste på bataljons- eller brigadeniveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichefen for 1 Military Intelligence Kompagni, kaptajn Anders Jønsson på telefon: 72829370 eller via mail på EFR-2B-100A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 7. juni 2020.

Ansættelsesdato 1. august 2020.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

07.06.2020

Indrykningsdato

12.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent