Information Manager


Efterretningsstabshjælper til Operationsstabens Efterretningssektion

Vil du være med til at koordinere den militære efterretningstjeneste i relation til såvel nationale som internationale danske indsatte enheder og kapaciteter.

Så er det nu, du skal søge!


Vi har brug for en energisk konstabel, der evner at arbejde i et højt tempo, har blik for detaljen, og besidder lyst og evner indenfor Information Management.
Om os
Operationsstaben har ansvaret for at lede og koordinere alle Forsvarets operative indsættelser og styrkebidrag såvel nationalt som internationalt. Operationsstaben er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur, og den ledige stilling er i Efterretningssektionen (J2). Sektionen er en del af Operationsafdelingen og placeret i Karup.

Vores sektions opgaver spænder vidt – lige fra at koordinere den militære efterretningstjeneste på tværs i Forsvaret, orientere Forsvarets øverste ledelse, deltage i operative planlægningsprocesser og arbejdsgrupper nationalt og internationalt til at yde direkte efterretningsmæssig støtte til indsatte enheder.

Den brede opgaveportefølje betyder, at hverdagen både rummer opgaver præget af fordybelse og tålmodig opbygning af viden og andre, som er præget af uforudsigelighed og med udfordringer, der kræver handling og beslutsomhed.

Vores miljø er værnfælles, hvor koordination og løbende drøftelser er en naturlig del af hverdagen, hvor omgangstonen er fri og uformel. Vi er et dynamisk team af 13 dedikerede medarbejdere fra henholdsvis Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt civile analytikere, med et tæt sammenhold og en god stemning.

Vores kontorfaciliteter er moderne og velindrettede. Vi råder over mange klassificerede kommunikationsmidler. Arbejdstiden er primært 0800-1500/1600, men opgaveløsningen og andre forhold kan kræve en fleksibel tilgang til arbejdstiden. Fleksibilitet i mødetid kan aftales med nærmeste chef, men hjemmearbejde er sjældent, da vi primært arbejder på klassificerede systemer.
Om stillingen
Du vil indgå i Information Management elementet i J2, hvor vi primært arbejder med at sikre efterretningsmæssig vidensdeling i forsvaret.

Arbejdsopgaverne er behandling af indkomne rapporter og signaler og bidrag til daglige opdateringer af sagsbehandlere. Dertil kommer udvikling, design og vedligeholdelse J2’s hjemmesider på FSV HEMNET og FIIN.

Du vil herudover skulle løse forekommende administrative og praktiske opgaver.
Om dig
Du er konstabel og skal indgå som holdspiller i teamet, hvor initiativ, fleksibilitet, samarbejde, kommunikation og gode sociale færdigheder er vigtige egenskaber.

Vi lægger stor vægt på, at du kan arbejde selvstændigt og af egen drift løbe opgaver i mål. Vi forventer, at du engagerer dig i arbejdet, og gennem en positiv tilgang og kvalitet i dit arbejde, udviser en høj faglig stolthed. Du er endvidere nysgerrig og søger selv efter nye oplysninger inden for et emne område.

Det er ønskeligt at du er rutineret bruger af Sharepoint, da det er vores primære system til vidensdeling. Det er ligeledes ønskeligt, at du har erfaring fra international tjeneste, og gerne som stabshjælper fra flere funktioner på niveauet.

Du skal kunne cleares til Cosmic Top Secret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en værnfælles konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Efterretningssektionens chef, oberstløjtnant Allan Pedersen på telefon nr. 7284 0141 – eller dagligleder af Information Management sektionen chefsergent Michael Hove Andersen: 7284 0148.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er d. 7. juni 2020. Samtaler planlægges gennemført i uge 24 eller 25.

Stillingen ønskes besat pr. d. 1. august 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

07.06.2020

Indrykningsdato

12.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent