Seniorsergent og administrationsbefalingsmand ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (Genopslag)


Seniorsergent og administrationsbefalingsmand ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (Genopslag)

Har du ønske om en administrativ stilling i en operativ enhed? Så er stillingen her, måske noget for dig.
Om os
I Panserinfanteribataljon er den stående bataljon ved Den Kongelige Livgarde.
Bataljonens organisatoriske enheder består af et panserinfanterikompagni, et mekaniseret infanterikompagni og et stabskompagni.

Uddannelse af soldater og det operative virke en del af vores DNA som soldater i I/LG.

Vores vision som bataljon er, at vi vil være en motiverende og attraktiv arbejdsplads for de dygtigste og mest motiverede soldater i kamptropperne og dermed det foretrukne valg, når der skal peges på en professionel enhed til indsættelse.

Stabens opgaver er fokuseret på at:
• Skabe de bedste rammer for uddannelsen ved bataljonens underafdelinger.
• Træne stabens evne til at kunne planlægge og gennemføre operationer.

Vi er en stab og en bataljon, der lægger vægt på en høj grad af faglighed og professionalisme – vi er stolte af vores arbejde. Opgaverne i staben løses ofte på tværs af de forskellige sektioner, hvorfor der er behov for en høj grad fleksibilitet. Bataljonen er kendetegnet ved en uformel omgangstone, der baserer sig på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til vores samlede opgaveløsning. Der er stor frihed til opgaveløsning indenfor de givne rammer.

I Panserinfanteribataljon er en arbejdsplads, hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning, baseret på en høj faglighed, er i højsædet. Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.

Dagligdagen er oftest travl, og opgaverne afvekslende. Staben som helhed er dynamisk, og stabens medlemmer besidder en høj grad af ”drive” og virkelyst. Der er tale om teamwork, hvor vi er afhængige af hinandens indsats og resultater.

Vi forsøger at skabe den rette balance mellem arbejde og privatliv, og tager hensyn til individuelle ønsker og behov – dog uden at fjerne fokus fra opgaveløsningen.
Om stillingen
Du skal kunne indgå i et team bestående af 1 seniorsergent, samt to stabshjælpere. Dit daglige virke vil bestå i at støtte, råde og vejlede underafdelinger, samt staben i personeladministration, arbejdstid og økonomi, samt gennemføre uddannelse i CBRN.

Dit daglige virke vil består af følgende opgave:

- Varetage tillige opgaver indenfor CBRN-tjenesten.
- Ansvarlig for og forestår personeladministration og personelerstatningstjeneste, intendantur- og velfærdstjeneste,feltsikkerhed og krigsfangetjeneste.
- Deltage i BTN førings virksomhed og stabs arbejde.
- Deltage i BTN øvelses aktiviteter jf. AKOS.
- Anvende organisatoriske IT-systemer til sagsbehandling og postformidling.

Når bataljon er taktisk indsat, kører sektionen samlet med LOGBM og de to LOGHJ samlet ved STKMP og varetager bl.a. feltsikkerhed og krigsfangetjeneste samt, i rammen af STKMP, skulle kunne indsættes til besættelse af nærforsvar og støtte op om posttjenesten i STKMP BSO. Derfor forventes det, at de soldatermæssig færdigheder er på plads og at den feltmæssige optræden er sådan karakter, at den er til efterlevelse for resten af sektionen.
Om dig
Du er seniorsergent med flere års tilfredsstillende tjeneste. Du er nuværende eller tidligere KDOBM/KMPBM ved UAFD eller tilsvarende, med gode kompetencer i DeMars, og gerne med kendskab til KESDH (captia/workzone). Det vil være forventet, at du har følgende uddannelser:

Q 02160825 DEMARS FA ARBEJDSTIDSSTYRING
Q 02160829 DEMARS FA REJSESTYRING
Q 02204101 DEMARS FA PERSONALEADMINISTRATION
Q 02316035 DEMARS FB ARRANGEMENTSSTYR. DELTAGERADM.

Og ønskeligt at du har:

Q 01637618 CBRN-KURSUS CELLEFØRER, OPERATIV
Q 04039073 SRS 452B CBRN-BEREGNER, AFD/BDE
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v., som er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte bataljonsbefalingsmand seniorsergent H. Madsen på telefon 41 38 51 42 eller på mail LG-1B-BTNBM@MIL.DK eller stabschef kaptajn M. Johnsen på telefon 72 83 41 02 eller på mail: LG-1B-STCH@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. maj 2020 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.05.2020

Indrykningsdato

11.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent