Våbengast til tjeneste ombord i Fregatten IVER HUITFELDT


Våbengast til tjeneste ombord i Fregatten IVER HUITFELDT

Er du fiks på fingrene og har du mod på at lære hvordan man vedligeholder og betjener alt fra håndvåben til missiler? Så kan du blive en del af holdet ombord på Fregatten IVER HUITFELDT, 2 Eskadre.
Om os
Fregatten IVER HUITFELDT er den første af i alt tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen – alle med basehavn i Korsør, og skibene er søværnets største sejlende enheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt.
Det er en af Danmarks mest komplekse arbejdspladser, når det drejer sig om mangfoldighed af moderne teknologi og menneskeligt samspil.

Våbensektionen indgår i tæt samarbejde med elektroniksektionen, og varetager vedligehold, fejlfinding og drift af skibets våben-, elektronik-, sensor- og kommunikationssystemer.

Våbensektionen består af ti mand, én officer, to befalingsmand og syv menige, heriblandt både teknikere og ufaglærte våbenteknikere.
I våbensektionen er det vigtigt for os at fastholde et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone med respekt for den enkelte kollega.
Om stillingen
Som våbengast bliver du en del af det stærke team, som er skibets våbensektion, med ansvar for skibets våben og ildledelsessystemer. Samtidig bliver du en del af skibets organisation til søs, hvor du både indgår i vagttjeneste og fungerer som en del af skibets kamporganisation.

Våbensektionen består af et dygtigt team af teknikere og ufaglærte våbenteknikere, hvor faglig stolthed og et godt fællesskab er højt prioriteret i dagligdagen.

Stillingen indbefatter både tjeneste til søs, i såvel danske som internationale farvande, samt daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor vi ligger til kaj i Korsør.

IVER HUITFELDT har gennemgået det krævende, engelske flådetræningsprogram FOST i første kvartal af 2019 og det er denne standard der arbejdes ud fra. Det er denne tankegang, der ligger til grund for måden enheden opererer på, både i dagligdagen, på øvelser og ved internationale operationer.

Det er et alsidigt job med mange oplevelser og med mulighed for både faglig og personlig udvikling. Vi kan herunder tilbyde uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine personlige ønsker.
Om dig
Du møder i stillingen med åbent sind, og er klar til at gøre dit yderste for at blive en integreret del af våbensektionen såvel som resten af besætningen.

Du skal være omstillingsparat og klar til at indgå i et dynamisk miljø, så du har forståelse for at skibet er en del af regeringens værktøjskasse, hvor planer kan ændres med kort varsel.

Til tider vil din hverdag være hektisk, så du kan tænke klart i pressede situationer, hvor du vil blive bedt om at hjælpe med løsninger på akut opståede problemer. Du kan endvidere tænke kreativt, og har et drive samt en faglig stolthed. Du skal være typen, som ønsker at løse problemet frem for omgå det.

Kvalifikationer
Krav:
- At du har gennemført Søværnets basisuddannelse, eller vil kunne gennemføre uddannelsen.
- At du allerede er, eller kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden NATO SECRET.
- At du allerede er, eller kan erklæres egnet til internationale operationer.
Ønskeligt:
- At du har sejladserfaring fra tidligere.
- At du har erfaring med håndvåben
- At du har erfaring med at bruge værktøj
Helbredskrav:
- Du skal kunne godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
- Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Test.
- Grundvaccination.
- Du skal kunne erklæres egnet til røgdykning.


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fregattens våbentekniske officer, premierløjtnant Rasmus Hastrup. Kontakt mail: 2E-IVER-VTO@mil.dk eller telefon 60 64 74 60.
Alternativt SSG Dennis Hede, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 8. juni 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 25.

Stillingen er til besættelse 1. august eller efter aftale

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.06.2020

Indrykningsdato

11.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent