Flyvesikkerhedssagsbehandler, Aviation Safety, Air Control Wing (genopslag)


Flyvesikkerhedssagsbehandler, Aviation Safety, Air Control Wing (genopslag)

Er du optaget af sikkerhed, og det at skabe et sikkert miljø for bl.a. afvikling af luftoperationer, så kan du være netop den nye medarbejder vi står og mangler.
Om os
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt operativ myndighed i Flyvevåbnet med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde på Flyvestation Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne, og den mangfoldighed de tilfører vores enhed og vi har brug for medarbejdere som kan bidrage dedikeret, driftssikkert og positivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing leverer opgaveløsninger af høj kvalitet og det skal du også kunne. Samtidigt fokuserer vi på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling som også vil komme dig til gode.

Ved Air Control Wing fokuseres der fysisk vedligeholdelse af komplekse teknologiske radarsystemer til levering af overvågning af dansk luftrum. Air Control Wing er en alsidig virksomhed med mange forskelligartede opgaver både indenfor drift og mere langsigtet planlægning.

Aviation Safety er bl.a. ansvarlig for flyvesikkerhedsvirksomheden, arbejdsmiljøledelsen og kvalitetsledelse ved hele Air Control Wing. Aviation Safety er en mindre sektion med stor fokus på arbejdsglæde, humor, godt samarbejde og trivsel. Du får et stort ansvar og en høj grad af tillid, hvor der er en klar forventning om at du selvstændigt kan løse opgaver, men at det altid sker med helheden og kollegaerne for øje. De opgaver du løser har stor synlighed og opmærksomhed i ACW, så du skal sammen med resten af sektionen være klar til at stå på mål for det du laver.
Om stillingen
Som flyvesikkerhedssagsbehandler ved Aviation Safety bliver du ansvarlig for den daglige drift af flyvesikkerhedsvirksomheden, hvilket blandt andet omfatter ansvar for undersøgelse af begivenheder og hændelser, intern undervisning og formidling samt implementering af nye tiltag på baggrund af rapporteringer og audits.

Du vil også blive involveret i udviklingen af anvendelsen af risikostyring ved hele Air Control Wing i tæt samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere.

Stillingen er geografisk forankret på Flyvestation Karup, og der må forventes rejseaktiviteter i mindre omfang.
Om dig
Stillingen ønskes besat af en dygtig seniorsergent eller alternativt en dygtig oversergent, der er klar til udnævnelse.

Det vil være en fordel, men ikke et ubetinget krav, hvis du tidligere har beskæftiget dig med flyvesikkerhed, samt har en operativ baggrund baseret på luftoperationer i Air Control Wing; dette enten som f.eks. Fighter Controller eller Track Production Officer.

Som person forstår du at kommunikere i både skrift og tale, så dine budskaber og beslutninger tydeligt og effektivt skinner igennem. Du skal kunne lide at stå foran andre mennesker, og være god til både at kommunikere, motivere og støtte på samme tid.

Du forventes at kunne indgå i sektionens arbejdsmiljøarbejde og være klar til at støtte op om sektionens samlede opgaveløsning. Din faglighed skal styrke opgaveløsningen og højne den samlede kvalitet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chefen for Aviation Safety, major John Roland Pedersen, mail ACW-AS-001@mil.dk eller telefon 72 84 50 80 eller mobil 23 43 79 50.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2020. Jobsamtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristen. Stillingen ønskes besat 1. august 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Indrykningsdato

11.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent