Elementleder J4 i Operationsstaben (GENOPSLAG)


Elementleder J4, Landoperationer, Operationsstaben

Vil du være med til at gøre en forskel for vores udsendte enheder, og bidrage til at de får de bedste muligheder for deres opgaveløsning og hverdag?
Er du god til at analysere, koordinere, samarbejde, skabe netværk og bringe det i spil, når opgaverne skal løses?
Har du et ønske om at arbejde i et værnsfælles miljø, hvor der skal jongleres med mange bolde, og der samtidigt er forståelse for at familielivet skal fungere?
Om os
Operationsstabens J4/Logistiksektion på Flyvestation Karup forestår planlægning og drift af logistik for Forsvarets indsættelser.

J4 har logistisk erfaring fra Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet, og sammen udvikler vi fælles logistiske løsninger i forbindelse med nationale og internationale styrkeindsættelser.

Vi er 19 M/K, inklusiv tre nyoprettede stillinger i Host Nation Support Coordination Cell - én oberstløjtnant som chef, 10 majorer/orlogskaptajner, seks kaptajner, én chefsergent og én seniorsergent.

Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi har en travl og omskiftelig hverdag, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte.

I J4 arbejder vi i et værnsfælles miljø, med en uformel omgangstone, der er fleksible rammer og frihed under ansvar.
Om stillingen
Som elementleder har du en vigtig rolle i forhold til planlægning og koordination af de logistiske opgaver i forbindelse med de landmilitære indsættelser på tværs af missionerne i Irak, Afghanistan, Estland, Mali, Kosovo.

Elementlederen har normalt selv ansvaret for en mission, hvilket for øjeblikket drejer sig om enhanced Forward Presence i Estland.

Derudover vil du bidrage til planlægning af den logistisk støtte til nye internationale missioner, militærfaglige muligheder og anbefalinger og operationsplaner i samarbejde med den øvrige J-struktur i Operationsstaben, samt værnene.

Landelementet består yderligere af tre kaptajner, der er Mission Managere for de øvrige missioner i elementet. Dermed skal der i funktionen fokuseres på langtidsplanlægning i forhold til kompetenceudvikling, tilstedeværelseperioder, møde- og kursusaktiviteter, rejser og studier/uddannelse.

I dit job vil du få en stor kontaktflade til såvel nationale som internationale myndigheder og samarbejdspartnere. Du vil skulle deltage bl.a. som J4 repræsentant i forbindelse med nye bidrags indsættelser, logistiske kontaktbesøg og anden rejseaktivitet primært med relationer til Forsvarets internationale missioner i Irak, Afghanistan og Estland.

Opgaver løses ofte på tværs af værnskapaciteter, hvor du som elementleder bidrager. Det kan relatere sig til de andre værns missioner, men også i retning af Plans & Policy inden for logistik, Host Nation Support, samt den Nationale Forsvarsplan.

Det er en stilling med en stor grad af selvstændighed, et stort ansvar og masser af mulighed for at sætte en dagsorden og præge din egen hverdag.
Om dig
Du har gennemført Videreuddannelses Trin II for officerer eller Master i Militære Studier.
Alternativt er du erfaren kaptajn som er startet på MMS. Der vil således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har haft størstedelen af din karriere indenfor Hæren og har en baggrund indenfor det logistiske- eller ingeniørmæssige område, hvilket dog ikke ses som en forudsætning for stillingen.

Du er god til at koordinere og har gode samarbejdsevner, da indsættelse af Forsvarets kapaciteter og logistisk understøttelse indebærer, at du kan indgå i samarbejde med en lang række interessenter, herunder danske og udenlandske militære og civile myndigheder samt private leverandører/firmaer m.v.

Driften af Forsvarets kapaciteter er afhængig af mange forskellige interne og eksterne aktører gennem komplicerede processer, hvorfor der også lægges vægt på gode analytiske evner og evner til at skabe et netværk.

Du er villig til at tage nødvendig efteruddannelse, og du behersker engelsk i skrift og tale.

Du er indstillet på, at deltage i rejse- og mødeaktiviteter i forbindelse med etablering af nye missioner, logistiske kontaktbesøg ved indsatte styrkebidrag, samt øvrige opgaver i J4.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Tjenesten er med fast tjenestested i Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef J4 oberstløjtnant Carsten M.F. Møller på tlf.: +45 728 40451 eller FIIN FKO-O-CHJ4 eller elementleder, landoperationer J4 major Henrik Madsen på tlf.: +45 728 40399 eller FIIN FKO-O-J410.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er d. 15. juni 2020 og vi forventer at afholde samtaler derefter. Stillingen ønskes besat 1. august 2020 eller snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

15.06.2020

Indrykningsdato

11.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent