Eskadreforsyningsbefalingsmand


Eskadreforsyningsbefalingsmand

Er du den der kan forene tekniske og taktiske løsninger på det logistiske område? Er du selvstændig og handlekraftig? Motiveres du af et dynamisk arbejdsmiljø med afvekslende operative udfordringer – så har vi brug for dig!

Om os
Staben i 2. Eskadre består af 29 medarbejdere, med størstedelen placeret i Korsør, og et mindre stabselement i Frederikshavn.

Teknisk afdelingen er én af fire afdelinger, og består af seks medarbejdere. Vi fokuserer på at give underlagte enheder og landtjenestesteder den bedst mulige støtte i relation til tekniske udfordringer, logistisk og forsyningsmæssig assistance, arbejdsmiljø samt etablissement.

Om stillingen
Eskadreforsyningsbefalingsmanden er det koordinerende led mellem Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Søværnskommandoen (NIV 2), samt direkte sagsbehandler mellem underlagte enheder og landtjenestesteder (NIV 3) samt Forsvarets Forsyning Depot og Distribution, og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

I koordinationen ligger proces og ressourceoptimering, således at enhederne prioriteres korrekt, og i forhold til opgaven har det bedst mulige grundlag for træning og indsættelse. I løsningen af denne opgave arbejder Eskadreforsyningsbefalingsmanden i tæt samarbejde med store dele af Forsvarets øvrige myndigheder, således alle opgaver løses med øje for eskadrens operative virke.

Eskadreforsyningsbefalingsmanden vurderer, udfærdiger og revurderer løbende bestemmelsesgrundlaget for forsyningstjenesten ved 2. ESK og underlagte myndigheder.

For at tilsikre, at disse processer fungerer optimalt kontrollerer Eskadreforsyningsbefalingsmanden logistiske bevægelser, bestillinger, returneringer, samt udstikker rutiner for enhederne i DeMars.

Eskadreforsyningsbefalingsmanden er lejlighedsvis udsendt i fm. omskiftning af besætninger i INTOPS og støtter her med råd og vejledning, samt foretager kontrolbesøg ved 2. ESK enheder, når der er behov.

Eskadreforsyningsbefalingsmanden er endvidere eskadrens primære sagsbehandler og uformelle leder i fm. Forsvarets Interne Revision og materielfaglig evaluering.

Eskadreforsyningsbefalingsmanden bidrager direkte til at evaluere driften ved 2. ESK MYN, og til at løfte det faglige niveau, for dermed at optimere processer og produkter, for maksimal udnyttelse af materiel og forsyning.

Geografisk kan Eskadreforsyningsbefalingsmandsstillingen bestrides fra Korsør, Frederikshavn eller Sjællands Odde.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig
Du er udnævnt seniorsergent, alternativt oversergent med stor erfaring, den rette profil og besidder et godt udviklingspotentiale.

Du forventes at have erfaring fra tjeneste i relation til Forsvarets forsyningsstruktur. Du har et højt materielfagligt niveau inden for anvendelse af DeMars, og i særdeleshed indenfor MM (myndigheds- og lagerbeholdning).

Du kan indgå i et teknisk fagligt team, hvor du som MM kyndig sagsbehandler, med gode evner for planlægning og styring, er den drivende kraft for, at afdelingens overordnede opgaver fuldføres, hvorfor solide analytiske egenskaber er en forudsætning.

Du er selvstændig og handlekraftig, og kan træffe effektive og nødvendige beslutninger, i en dagligdag, hvor to dage sjældent er ens, og opgaverne spænder fra planlagte med lang tidshorisont til ad-hoc opgaver med kort frist. Du skal tillige kunne indgå i tværfaglige projekter, hvor din sagsbehandling forventes at være af høj kvalitet – herunder at du kommunikerer klart og tydeligt, såvel i tale som på skrift.

Du har en struktureret tilgang til opgaveløsningen baseret på et helhedssyn, hvor du ser muligheder fremfor begrænsninger.

Men vigtigst af alt, så skal du brænde for materiel og forsyningsområdet.

Helbredskrav:
- Godkendt og tastet ”helbreds- og tandundersøgelse”
- Godkendt og tastet ”Forsvarets Fysiske Basiskrav”
- Grundvaccination

Det er ønskeligt, at du har en maskinteknisk baggrund, men det er bestemt intet krav. Herved har du mulighed for indgå i afdelingens platformsmæssige tekniske sagsbehandling vedrørende drift og vedligehold af underlagte enheders tekniske systemer, med en tilhørende anvendelse af DeMars PM.


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenested kan være i Slagelse, Frederikshavn eller Sjællands Odde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL Lars Lintrup Bach, 2E-ST-TEK101@mil.dk, telefon 3038 0730.
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 31. maj 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 24.

Stillingen er ledig fra 1. juli 2020, og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.05.2020

Indrykningsdato

07.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent