Elektronikassistent til sejlads med Støtteskibet ABSALON (genopslag)


Elektronikassistent til sejlads med Støtteskibet ABSALON (genopslag)

Kan du tænke dig at arbejde som elektronikassistent med højteknologiske radarer, satellitkommunikation, sonar og større integrerede netværk samt mandskabsbehandling?
Så er du måske vores nye kollega i elektroniksektionen.
Join the Navy and see the world.
Om os
Støtteskibet ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i NATO’s stående styrker (SNMG 1).

Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. Dette indbefatter at skibet vedligehold den træning / erfaring der er opbygget i tiden efter Danish Sea Training (DOST). Her blev skibet udsat for seks uger med intensiv træning i ekstern og intern kamp.

ABSL skal gennem ligger i 2020 på NRF20 hvilket betyder at ABSL skal kunne være klar til at sejle på tyve dage. I 2020 skal ABSL indgå i SNMG1 i løbet af foråret som er en længere sejlads på 2 måneder. Derefter skal vi gennemgå en længere opdatering som gør at vi ikke har så meget sejlads i løbet af sommeren.

Om stillingen
Våben- og elektronikdivisionen ledes til daglig af våben- og elektronikofficeren (VEO), og er inddelt i to sektioner med fokus på hhv. våben og elektronik. Elektroniksektionen ledes af elektronikofficeren (EKO), som til sin hjælp har Elektronikbefalingsmanden (EKB). Sektionen består derudover af én elektronikassistent (EKA) samt otte konstabler.

Elektroniksektionen forestår den daglige drift og vedligehold af skibets elektroniske systemer, lige fra computere og printere til højteknologiske radar- og kommunikationssystemer.

EKA (med assistance fra EKB) står for den daglige ledelse af sektionens personel, og er i samråd med EKO ansvarlig for personellets faglige og personlige kompetenceudvikling.

Herudover omfatter ansvarsområderne bl.a.:
Daglig ledelse af sektionens personel
Forestå udvikling samt uddannelse af sektionens personel i samarbejde med EKB


Udover at varetage de primære opgaver indgår du i tørnen som vagtassistent i havn, ligesom du i klart skib fungerer som første led af fejlsøgning i operationsrummet, hvor man ofte har mange bolde i luften.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt dine ønsker i videst mulige omfang.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.Om dig
Vi stiller høje krav til fleksibilitet og engagement samt din evne til at arbejde i et team såvel selvstændigt. Du skal have overskud og altid være klar på at give en ekstra hånd, når det går stærkt. Derudover vil du stå den daglige håndtering af personel i form af udstikning af arbejdsopgaver samt fejlsøgning.

Hvis du har en grunduddannelse fra HRN eller FLV vil det være muligt at overgå til SVN via et tre-ugers omskolingsforløb, samt en teknisk efteruddannelse.

Kvalifikationer:

Krav:
• Faglært elektronikfagtekniker eller tilsvarende
• Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU)
• Skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT


Ønskeligt:
• TEK 300
• Relevante kurser på navigations-, kommunikations- og it-systemer på ABSALON-klassen
• DeMars PM Værkstedsleder

Helbredskrav:
• Godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
• Bestået Forsvarets Fysiske Test (FFT)
• Grundvaccination

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til elektronikofficer PL Christoffer Lauritzen på tlf. +45 728 54465 eller mail 2E-ABSL-EKO@mil.dk
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 5. juni 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 24 via SKYPE/VTC eller telefon.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2020 eller hurtigst muligt

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

05.06.2020

Indrykningsdato

07.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent