Stabsofficer ved Specialoperationskommandoens J5


Stabsofficer ved Specialoperationskommandoens J5

Har du erfaring med operationer på taktisk og/eller operativt niveau? Vil du prøve dig selv af i en værnsfælles stab samtidigt med du får uddybet dit kendskab til doktriner, beredskaber og styrkeproduktion indenfor specialoperationsmiljøet? Så er du måske den, vi søger til en stilling i J5/Planlægningssektionen i Operationsafdelingen ved Specialoperationskommandoen. Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Om os
Specialoperationskommandoen består af en Kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset. Specialoperationskommandoen er etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter, som bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.
Kommandostaben er placeret på Flyvestation Aalborg.

Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt. Etableringen af en trilateral Composite Special Operations Component Command til NATO Response Force 2021 er en af vore største prioriteringer, og den forventes certificeret ved udgangen af dette år.

Specialoperationskommandoens J5 er en ud af fire sektioner i Operationsafdelingen. Sektionens overordnede opgave er at varetage den langsigtede planlægning af Specialoperationskommandoens opgaver, bidrag og aktiviteter. I den kontekst er sektionen blandt andet ansvarlig for at fastsætte styringsmål og afledte effekter, hvilket finder sted i rammen af Specialoperationskommandoens Operationsplan og sektionen er ligeledes ansvarlig for den styringsmæssige opfølgning herpå. Af andre opgaver bør især fremhæves koordinering af planlægningen af støtte til eller fra andre myndigheder samt tilmelding af kapaciteter til nationalt og arktisk beredskab, NATO beredskaber samt NATO langsigtede forsvarsplanlægning (styrkemål).

J5 består af fem officerer. Tonen i Specialoperationskommandoen er fri og uformel, og vi sætter professionalisme, sammenhold og korpsånd højt internt, i vore relationer med Jægerkorpset og Frømandskorpset samt med eksterne samarbejdspartnere.
Om stillingen
Vi søger en kaptajn/kaptajnløjtnant til stillingen som operativ planlægger og sagsbehandler i J5 ved Specialoperationskommandoen på Flyvestation Aalborg. Du skal have lyst til at arbejde med operativt fokuseret planlægning og styring samt være villig til at arbejde med stabsopgaver, hvor du har koordinationsansvaret.

Opgaverne vil veksle imellem operativ planlægning, styringsopgaver og rapportering samt almen forekommende sagsbehandling indenfor planlægning og udvikling af national styrkeproduktion af specialoperationskapaciteter såvel som planlægning af specialoperationer i en operativ national eller multinational ramme. For at skabe robusthed i sektionen kan opgaverne veksle mellem sektionens medarbejdere.

Stillingens arbejdsopgaver relaterer sig til planlægning og tilmelding af beredskaber (nationalt såvel som NATO) samt udgivelse af opstilling- og klargøringsbefalinger for disse. Du vil herudover blive involveret i den årlige programlægning og godkendelse af styrkeproduktionen i rammen af Specialoperationskommandoens Operationsplan og i forlængelse heraf udvikle og koordinere krav til og behov for værnsfælles støttekapaciteter. Du vil også blive involveret i udviklingen og operationaliseringen af Forsvarets operative krisestyringskoncept og nationale forsvarsplaner, planlægning af effektmål indenfor specialoperationer og meget mere.

Som en del af Specialoperationskommandoens løbende udvikling og udviklingen i specialoperationer vil arbejdsopgaverne kunne ændre sig over tid.

Specialoperationskommandoen er en fleksibel arbejdsplads, som tillader medarbejderne at arbejde hjemmefra, når det skønnes hensigtsmæssigt. Specialoperationskommandoen lægger stor vægt på fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstiden, og vi støtter kompetenceudvikling og videreuddannelse, som der er gode muligheder for at gennemføre sideløbende med den daglige tjeneste.
Om dig
Du er en engageret kaptajn/kaptajnløjtnant, der gerne vil lære om eller uddybe dit kendskab til specialoperationer. Du må gerne have erfaring med koordination på værnsfælles niveau samt erfaringer indenfor operativ planlægning, herunder planlægning af og opfølgning på styrkeproduktion. Det er en fordel, hvis du endvidere har erfaring med tværgående stabsprocesser på niveau II eller III.

Du forventes at være samarbejdsorienteret og kan begå dig i et dynamisk værnsfælles miljø. Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen og initierer selvstændigt nødvendige aktioner, når behovet opstår. Du skal kunne samarbejde på flere niveauer, og have forståelse for situationen ved de forskellige enheder i Specialoperationskommandoen således, at du kan rådgive dem på en forståelig og imødekommende måde.
Du har således gode kompetencer indenfor kommunikation, planlægning og styring af pålagte opgaver og udviser fleksibilitet i forhold til opgaveprioriteringer i dagligdagen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Christian Neerdal på tlf.: 728 57170 eller på mobil: 25556161.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 31. maj 2020 og vi planlægger at gennemføre ansættelsessamtaler primo juni (uge 24). Stillingen er til besættelse snarest muligt og den endelige ansættelsesdato bliver koordineret med din afgivende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.05.2020

Indrykningsdato

07.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent