IT-tekniker til Jægerkorpset.


IT-tekniker til Jægerkorpset.

IT support er et vigtigt element i nutidens forsvar. Er du enig i dette og i øvrigt klar til en spændende og udfordrende hverdag, hvor opgaverne varierer meget, så er stillingen som IT-tekniker i Jægerkorpsets (JGK) Communikation and Information (CIS) sektion måske lige jobbet for dig.
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland – i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.
Om stillingen
Som IT-Supporter/IT-tekniker i CIS sektionen vil det være din primære opgave at konfigurere, vedligeholde og fejlfinde på JGK IT udstyr, samt øvrigt signalmateriel.

Du skal klargøre, opstille og vedligeholde administrative og operative IT systemer på øvelser og i mission. Herunder skal du bl.a. yde 1. level brugersupport på de leverede services. Du skal i den forbindelse være i stand til at identificere og udbedre fejl alene og i samarbejde med 2. level support.

Opgaveløsningen vil ofte foregå selvstændigt, hvorfor dit engagement er en forudsætning for en tilfredsstillende opgaveløsning.

Du vil som korporal blive brugt i uddannelsen af JGK øvrige personel, og det forventes, at du kan dokumentere og beskrive tekniske kommunikationsløsninger. Du vil opleve en skiftende intensitet i arbejdsopgaverne, og du vil periodevis have skiftende arbejde vekslende mellem daglig tjeneste, øvelser i ind og udland, afspadsering og udsendelse.
Om dig
Du er korporal, alternativt en erfaren overkonstabel. Såfremt du ikke er korporal, vil der i forbindelse med ansættelsen blive lavet en uddannelsesaftale, hvori du forpligter dig til at gennemgå og bestå korporalsuddannelsen.

Du har en faglig uddannelse som IT-Supporter/IT-tekniker eller tilsvarende civil uddannelse.

Det er et krav, at du - hvis du ikke allerede har det, kan erhverve kørekort til kategorierne C og CE.

I CIS og JGK er hverdagen meget omskiftelig, og der er sjældent dage eller opgaver, der er helt ens. Det forventes derfor, at du løbende kan tilpasse dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen, og du udviser parathed i forhold til at gøre tingene på andre måder.

Du skal have en høj grad af selvstændighed, og det forventes, at du til stadighed og uopfordret igangsætter opgaveløsninger, som bidrager til den fælles opgaveløsning. Du er tillige en rollemodel med teknisk flair. Det er en fordel, hvis du har erfaring med kommunikations- og informationssystemer fra international tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos seniorsergent Carsten Højris Nielsen, på telefon 728 39011 eller mail JGK-S102@mil.dk .

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 14. juni 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, dog senest den 1. august 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando. Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørknens gloende hede.
Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.
Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultator - 'Mere at være end at synes'.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

14.06.2020

Indrykningsdato

07.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent