Sergent til Jægerkorpsets kommunikationssektion


Sergent til Jægerkorpsets kommunikationssektion

Klar, hurtig og præcis kommunikation er et vigtigt element i det moderne forsvar. Er du enig i dette og i øvrigt klar til en spændende og udfordrende hverdag, hvor opgaverne varierer meget, så er stillingen som sergent i Jægerkorpsets (JGK) Communikation and Information (CIS) sektion måske lige jobbet for dig.
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.
Om stillingen
Stillingen er nyoprettet med henblik på at styrke evnen til at uddanne og undervise medarbejdere i såvel egen sektion som i Jægerkorpsets øvrige styrkeelementer på alle de kommunikationsplatforme, Jægerkorpset råder over.

Udover at have fokus på undervisning, skal du sammen med sektionens øvrige personel også kunne indgå i løsning af opgaver i forbindelse med både øvelser og operationer i det meste af verden. Stillingens indhold justeres og tilpasses løbende, men nogle af de mange opgaver du kommer til at løse, er bl.a.:

• Opdatering af lektionsplaner.
• Gennemførelse af undervisning.
• Betjening af COMMCEN/JGK HF, VHF og UHF SATCOM samt øvrige signalmidler.

Med baggrund i relevante direktiver selvstændigt forestå opretning og betjening af såvel mobil som semimobil base.


Andre opgaver
• Materiel håndtering.
• UAS operatør.
• KRYPTO håndtering.

Der vil løbende blive mulighed for at deltage i videreuddannelse og kompetenceudvikling.
Om dig
Du er sergent, alternativt OKS/korporal med potentiale til gennemgang af GSU. Såfremt du ikke er SG, vil der i forbindelse med din ansættelse blive udfærdiget en uddannelsesaftale, hvori du forpligter dig til at gennemgå og bestå SGU.

Du har erfaring med taktisk kommunikations- og informationssystemer fra tidligere tjeneste, og har evnen til at se sammenhæng mellem de forskellige kommunikationsmidler.

Du formår at omsætte egen og andres viden til undervisningsplaner, som kan bruges af hele sektionen i forbindelse med undervisning af øvrigt personel i JGK.

Du har en høj grad af selvstændighed, og du forventes til stadighed og uopfordret, at kunne igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til den fælles opgaveløsning.

I CIS og JGK er hverdagen meget omskiftelig, og der er sjældent dage eller opgaver, der er helt ens. Det forventes derfor, at du løbende kan tilpasse dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen, og du udviser parathed i forhold til at gøre tingene på andre måder.

Du behersker dansk, engelsk i tale og skrift.

Det er et krav, at du - hvis du ikke allerede har det, kan erhverve kørekort til kategorierne C og CE.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel/korporal med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Carsten Højris Nielsen, Jægerkorpset på telefon 7283 9011 eller via mail JGK-S102@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 1. juni 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. august 2020

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando. Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørknens gloende hede.
Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.
Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultator - 'Mere at være end at synes'.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Indrykningsdato

07.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent