Efterretningsbefalingsmand til efterretningssektionen ved Jægerkorpset.


Efterretningsbefalingsmand til efterretningssektionen ved Jægerkorpset.

Brænder du for at komme ind i den spændende efterretningsverden, hvor analyser, vurderinger og anbefalinger kan være vejen til succes; så er du netop den person vi søger.
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau med alt fra spændende alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk – derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.
Om stillingen
Efterretningsvirksomheden ved JGK er baseret på en række specialer, der hver især bidrager med informationer og efterretninger, der er relevante for den operative opgavevaretagelse. De enkelte specialer fusioneres og nyttiggøres i kraft af analytisk arbejde og velstruktureret opbevaring samt videreformidling af efterretninger. Det vil sige, at der eksempelvis er behov for både IT specialister, der forstår at udnytte potentialet i elektroniske hjælpemidler, og for medarbejdere med flair for dialog og interaktion med andre mennesker.

Afhængigt af dine kompetencer vil der være mulighed for at blive anvendt indenfor indhentning af informationer, analyse eller management af informationer og efterretninger.

Ved start i stillingen udarbejder vi i fællesskab en kompetenceudviklingsplan, der kommer til at indbefatte videreuddannelser, såvel ved JGK som ved nationale og internationale partnere, og du kan forvente en stor personlig udvikling i den ramme, vi kan tilbyde dig
- ligesom vi også forventer os meget af dig.

De aktuelle og fremadrettede operationsmiljøer vil være præget af et stort behov for efterretninger. Det betyder, at virket i efterretningssektionen i perioder vil være forbundet med et ganske omfangsrigt engagement i internationale operationer.
Der vil forventeligt være år, der er relativt rolige med mulighed for at ligge tyngde på kompetenceudvikling, ligesom der er år/perioder, hvor der i udpræget grad vil være fokus på opgavevaretagelsen i INTOPS.

Om dig
Du er seniorsergent (M231) samt har interesse og erfaring inden for faget. Alternativt kan du også være en erfaren oversergent, som er afklaret og vurderet egnet udnævnelse til næste højere grad

Du er driftig, fremsynet og kan arbejde selvstændigt med langsigtede planlægningsopgaver. Endvidere vil evnen til samarbejde med andre nationer, bl. andet i internationale operationer blive vægtet højt.
Endvidere skal du kunne bevare overblikket i en til tider travl og omskiftelig hverdag. Har du motivationen, skal vi nok sørge for din kompetenceudvikling, dels i det daglige, men også supplere med eventuelle manglende kurser.

Du skal have en grundlæggende militær uddannelse og til enhver tid kunne honorere de fysiske krav, der stilles til alle militære medarbejdere i Forsvaret.

Du skal kunne godkendes til CTS, og oprette denne godkendelse hele ansættelsesforløbet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte SSG Carsten Højris Nielsen i Jægerkorpset på telefon 728 39011 eller via mail JGK-S102@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 1. juni 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. august 2020

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando. Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørknens gloende hede.
Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.
Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultator - 'Mere at være end at synes'.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Indrykningsdato

07.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent