Elementleder for det Militærfaglige Udvælgelseselement i Selektionssektionen


Elementleder for det Militærfaglige Udvælgelseselement i Selektionssektionen

Selektionssektionen er på en spændende rejse mod at blive hele ministerområdets kompetencecenter inden for udvælgelse og testning af ansøgere til stillinger og uddannelser. Vil du være en del af denne rejse? Så er stillingen som Leder af det Militærfaglige Udvælgelseselement i Selektionssektionen måske noget for dig.

Hvis du tillige har øje for en serviceorienteret kundetilgang, og trives med en afvekslende og dynamisk hverdag i højt tempo med fokus på både udvikling og drift, så er der måske et match mellem dig og os.
Om os
Selektionssektionen ved Værnepligt- og Rekrutteringsafdelingen – som populært også kaldes Forsvarets Rekruttering – indgår under Kundedivisionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS).

Sektionen består af 27 medarbejdere, der fordeler sig på militære udvælgelsesledere/sagsbehandlere, udvælgelsespsykologer og sundhedsfaglige medarbejdere. Yderligere har sektionen tilknyttet ca. 30 timelønnede konsulenter fordelt på psykologer, læger og prøveledere. De tre nævnte fagområder indgår alle som
en del af den samlede selektionsproces, hvor vi tester og selekterer ansøgere til Forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser, som omfatter godt 40 forskellige uddannelser.

Yderligere foretager vi selektion til udvalgte civile stillinger under Forsvarsministeriets myndighedsområde. Sektionen arbejder tæt sammen med uddannelsesenheder, skoler og stabe under Forsvarskommandoens myndighedsområde, som er de primære ”kunder” for sektionen, da de er aftagerne af de ansøgere, som sektionen har vurderet egnede til optagelse på de respektive uddannelser.

Vi er fysisk placeret i Jonstruplejren i Ballerup, hvor vi har de nødvendige faciliteter til gennemførelse af selektionsprocessen, herunder indkvartering, cafeteria, idræts- og testfaciliteter.

Det er planlagt, at Selektionssektionen skal flyttes til anden lokalitet i hovedstadsområdet inden for det næste års tid.
Om stillingen
Du vil blive leder af det Militærfaglige Udvælgelseselement, som er et af fire elementer i sektionen. Som leder af det Militærfaglige Udvælgelseselement er du ansvarlig for den daglige ledelse af elementet, som består af en chefsergent og fem seniorsergenter, som bestrider funktionen som udvælgelsesleder på alle sektionens afprøvninger. Dine medarbejdere består af personel fra alle værn for at sikre en bred forståelse for Forsvarets behov.

Elementets primære opgave er at være omdrejningspunkt for tilrettelæggelse og gennemførelse af alle sektionens afprøvninger i samarbede med de øvrige tre elementer – både centralt og decentralt. Det betyder, at du bliver ansvarlig for hele afprøvningsprocessen, herunder:

- koordination med Forsvarets myndigheder,
- modtagelse og behandling af ansøgninger,
- afprøvninger og optagelseskommissioner.

En særlig vigtig funktion som leder af det Militærfaglige udvælgelseselement er funktionen som kommissionsformand for optagelse til officersuddannelserne. I den forbindelse vil du arbejde tæt sammen med de tre næstkommanderende på Forsvarets officersskoler.

Du vil indgå i ledelsen af Selektionssektionen sammen med sektionschefen og lederne af de tre øvrige elementer, som består af en læge, psykolog og kaptajn.

Videre vil du fungere som stedfortræder for sektionschefen.

Vi tilbyder en yderst fleksibel stilling med stor mulighed for tilrettelæggelse af egen arbejdsdag med en god blanding mellem ledelse og styring, kundekontakt og administrative opgaver, et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper, entusiastiske og engagerede kolleger og et godt socialt sammenhold.

”Det er tale om et job med et meget højt tempo, hvor du kontinuerligt skal tilgodese myndighedernes forskellige individuelle behov og ønsker, herunder sikre den bedst mulige service, så de føler sig trygge med det afprøvningsforløb, der i sidste ende skal sikre, at de rette ansøgere med de nødvendige evner og kompetencer optages til Forsvarets uddannelser og jobs” fortæller nuværende stillingsindehaver MJ Karsten Grejsen.
Om dig
Du har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere, Master i Militære Studier (MMS) eller en tilsvarende videreuddannelse. Vi forventer, at du har været udsendt og gerne gjort tjeneste i en værnsfælles myndighed.

Som person tænker du i helheder og tværfaglig opgaveløsning. Du har en stærk lederprofil og er i stand til at reflektere over egen praksis. Du formår at bringe dine medarbejderes kompetencer i spil - i balancegangen mellem at styre og udvise tillid.

Du er energisk, målrettet og har rigtig gode samarbejdsevner. Du identificerer og formulerer mål samt motiverer dine medarbejdere bl.a. ved at skabe de fornødne rammer til løsningen af opgaverne.

Du er katalysator for godt samarbejde både internt i sektionen, men også eksternt i forhold til sektionens nære kunder. Sammen med sektionschefen arbejder du aktivt på at involvere dine medarbejdere, kollegaer og samarbejdspartnere i beslutningsprocesser for derved at skabe en gennemsigtighed samt forståelse og ejerskab for de processer og metoder, der anvendes til afprøvning af ansøgere til Forsvarets og Beredskabsstyrelsens Uddannelser.

Det forventes, at du har flair for at kommunikere med unge mennesker, der udgør størstedelen af selektionens ansøgere. Du skal besidde en stor menneskelig og faglig viden der kan underbygge dit positive syn omkring ansøgeres potentialer.

Du skal kunne evne at navigere i et spændingsfelt, hvor faglige kompetencer og beslutninger kan udfordres.

Du er en dygtig og analytisk sagsbehandler med et tydeligt digitalt mindset. Du er fortrolig med anvendelse af IT-systemer, herunder har et godt kendskab til personalestyring i Dansk Forsvars Management- og Ressourcestyringssystem (DeMars) og Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystemet WorkZone.
Ansættelsesvilkår
Fast tjenestested er i Jonstruplejren frem til flytning (København), forventeligt ultimo 2020.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen
af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling med en uddannelsesaftale.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Karsten Grejsen på telefon 72 81 92 72 eller mail FPS-VR-CHSL@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2020, og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 24.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Indrykningsdato

07.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent