Operationsbefalingsmand til 2. Føringsstøttebataljon (genopslag)


Operationsbefalingsmand til 2. Føringsstøttebataljon (genopslag)

Vil det tiltale dig at arbejde i en værnsfælles enhed, der støtter både Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen, Hæren og NATO med CIS kapaciteter? Så skal du søge jobbet som operationsbefalingsmand ved 2. Føringsstøttebataljon i Fredericia.
Om os
2. Føringsstøttebataljon (2 FØSTBTN) indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia. Bataljonen er en operativ bataljon, der består af tre underafdelinger og en stab. 1. Kompagni; DCM-E, er placeret i Haderslev og yder CIS støtte til NATOs hovedkvarterer. 2. CIS kompagni består af tre delinger, hvor 1. deling, der yder CIS støtte til Flyvevåbnet, er placeret i Karup. 2. Deling er under opbygning og skal yde CIS støtte til Specialoperationskommandoen, og delingen kommer på NRF beredskab i hele 2021. 3. Deling skal forventelig yde CIS støtte til Hæren og underlagte myndigheder som en del af det kommende Nationale Land Operativt Center (NLOC). 3 Uddannelseskompagni gennemfører styrkeproduktion i form af Hærens Basis- og Reaktionsstyrkeuddannelse og afgiver, efter HRU, soldater til GEFION i både 2020 og 2021.

2 FØSTBTN består derudover af chefen og bataljonsbefalingsmanden samt staben. Staben er organiseret i en S-struktur hvor du vil indgå en sektion samen med 3 operationsofficerer og en stabshjælper.
Om stillingen
Operationsbefalingsmanden er som SIKOF samtidig Bataljon chefens rådgiver i sikkerheds-mæssige forhold og som operationsbefalingsmand underlagt lederen i S5.

Som operationsbefalingsmand er dine primære opgaver, at:
• Rådgive chefen indenfor sikkerhed generelt med fokus IT sikkerhed og materiel sikkerhed.
• Udarbejde akkreditering indenfor INTOPS/NATOPS/ØVELSER.
• Analysere en given ordre og omsætte den til brugbare løsninger for underafdelingerne.
• Indgå i et samarbejde på tværs af funktionsområder, herunder aktivt opsøge informationer og tilsikre koordination.
• Kunne forankre egen erfaring i en relativt ung organisation og således skabe faglig kontinuitet.

I denne stilling vil du blandt andet støtte operationsofficererne i udarbejdelse af SOP/SOI samt støtte til planlægning generelt.

Du vil som operationsbefalingsmand have såvel selvstændigt arbejde, som skulle arbejde i rammen af staben i forbindelse med stabsarbejde, eksterne fora m.m.

Der er i stillingen mulighed for, at gennemføre kompetencegivende kurser.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, med minimum 6 års tilfredsstillende tjeneste som oversergent og vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.

Ved indtræden i stillinger som oversergent, skal du i den Militær efteruddannelse gerne have påbegyndt eller gennemført et grundmodul og et føringsmodul i den militære akademiuddannelse (MAU).
Du har et godt generelt soldatermæssigt uddannelsesniveau, da jobbet kan kræve deltagelse i tjenesterejser til enhederne i INTOPS m.m. Du skal derfor være egnet til udsendelse, samt kunne godkendes til hemmeligt.

Du er omstillingsparat og har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde og du kan formidle budskaber. Du er desuden serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder S5 kaptajn Anders Steenberg Hansen på telefon 41 27 92 34 eller via mail på FSR-2B-S5A. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent John Koch Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 03. juni 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24.
Stillingen kan besættes fra 01. august 2020, med henblik på overdragelse.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

03.06.2020

Indrykningsdato

06.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent