Efteretningsbefalingsmand til 1. Panseringeniørbataljon


Efteretningsbefalingsmand til 1. Panseringeniørbataljon

Kan du holde styr på mange opgaver og følge dem helt til dørs? Har du flair for taktik og operationer? Er du god til at samarbejde og se løsninger frem for begrænsninger?

Så er det måske dig, der er vores nye efterretningsbefalingsmand?
Om os
1. Panseringeniørbataljon har i 2019 været under opbygning til at blive en fuldt operativ enhed under 1. Brigade. I 2020 konsoliderer og fortsætter vi opbygningen, samt støtter internationale operationer.
Bataljonen består af en Stab, et Stabskompagni og tre Panseringeniørkompagnier.

Staben i 1 Panseringeniørbataljon består af meget erfarent personel, og vi arbejder målrettet på at løse pålagte opgaver, herunder yde den nødvendige og optimale støtte til vores underafdelinger. Der er et godt arbejdsmiljø med en god tone og gensidig respekt på tværs af grader, hvor personellet igennem godt samarbejde og initiativ løser opgaverne med høj kvalitet.
Om stillingen
Efterretningsbefalingsmandsstillingen er i efterretningssektionen (S2) i staben. Til dagligt vil du indgå i stabens arbejde med uddannelses- og øvelsesplanlægning for kompagnierne, samt understøtte gennemførelse af uddannelse for BTN. Derudover vil du indgå i tværgående uddannelse med kompagniernes efterretningsbefalingsmænd (OS).

Operativt vil du befinde dig på et af BTN operationscentre, som efterretningsbefalingsmænd i såvel stabsarbejde som føring af bataljonen. Indforstået vil være at indgå i dialog med ISRBTN vedr. fjendens ingeniørkapaciteter, bataljonens informations- og efterretningsbehov, samt henvisning af opgaver til ingeniørrekognosceringsdeling og evt. CBRN rekognosceringsdeling.

Du vil i stillingen få rig mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor efterretninger og operationer i rammen af brigaden, herunder indgående kendskab til stabsarbejde og føring.

Der er mulighed for videreuddannelse i stillingen ved at deltage på føringskursus-I for officerer mhp at tilegne dig kompetencer indenfor battaljons- og brigade doktrin samt stabsarbejde. Føringskursus-I muliggør på sigt late entry.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent eller en erfaren oversergent, der vil blive ansat med indgåelse af udviklignskontrakt med henblik på akademiuddannelse.

Det er vigtigt at du har lyst og mod på at arbejde med efterretninger samt operationer, herunder dygtiggøre dig selv igennem kurser både nationale og internationale.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har erfaring med efterretninger.

Du er ansvarsbevidst, initiativrig og kan arbejde selvstændigt med egne arbejdsopgaver eller befa-lede opgaver. Du overholder givne deadlines og har et højt fagligt niveau.

Du er fleksibel i din hverdag og kan håndtere at tingene til tider går stærkt. Du er omstillingsparat og kan hurtigt prioritere indkomne opgaver og løser disse med rettidig omhu.

Du skal formå at begå dig på forskellige niveauer, herunder ikke være nervøs for at indgå i dialog med højere myndigheder. Du skal ligeledes være god til at samarbejde bredt med alle faggrupper.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte chefen for sektionen kaptajn Lars Bjarnaberg Weiss på telefon 72 82 51 11.

Har du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Elementleder major Anders Siig Jørgensen på telefon 72 81 91 16.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 14. juni 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.

Stillingen kan tiltrædes fra 1. august 2020, idet din tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer. Med op til ca. 1.500 med-arbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Ingeniørregimentet er uddannel-sescenter i Forsvaret inden for specialerne konstruktionstjeneste, kampingeniørtjeneste, ammuni-tionsrydningstjeneste, geospatial tjeneste samt CBRN-tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.06.2020

Indrykningsdato

06.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent