Uddannelsesofficer ved G7 stab 1. BRIGADE - Genopslag


Uddannelsesofficer ved G7 I STAB 1. BRIGADE

Har du lysten til at udvikle dine kompetencer indenfor uddannelse og taktisk udvikling og herved gøre en forskel for soldater og enheder i 1. Brigade? Så har du nu muligheden for at blive Uddannelsesofficer ved G7 i Stab 1. Brigade – men du skal kunne løse opgaverne og få tingene til at ske!
Om os
1. Brigade har sit hovedkvarter i Holstebro. Brigaden:
• Skal være Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions- og/eller korpsniveau
• Skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar
• Opstilles og uddannes progressivt i takt med, at ressourcer tilgår

1. Brigades hverdag er præget af et stort antal enhedsafgivelser til NATOPS, INTOPS og beredskaber. Dette er gældende vilkår, men de må ikke fjerne den overordnede fokus fra 1. Brigades primære opgave med at udvikle og uddanne førere og enheder til kamp.

I det nye forlig er 1. Brigade ansvarlig for udvikling og uddannelse af enheder i:
• 1. Føringsstøttebataljon,
• 1. Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde,
• 1. Panserinfanteribataljon/Garderhusarregimentet,
• 2. Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment,
• 1. Artilleriafdeling,
• 1. Panseringeniørbataljon,
• 1. Logistikbataljon,
• ISR-bataljonen, samt
• Militærpolitikompagniet.

Kapacitets- og Uddannelsessektionen ledes af en sektionschef (M331). Sektionen består af i alt ti officerer og befalingsmænd og er delt op i et Kapacitetselement og et Uddannelseselement. Begge elementer ledes til daglig af en major (M331). Uddannelseselementet består af to majorer, to kaptajner og en seniorsergent.

Den opslåede stilling er placeret i Uddannelseselementet, der har følgende hovedopgaver:
• Hærens uddannelse og snitflader til Forsvarsakademiet.
• Koordination med S7 inden for uddannelses-, kursus- og øvelsesområdet.
• Samarbejde og koordination med 1. Brigades internationale samarbejdspartnere.
• Afholdelse af Chefkursus, Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus m.fl.
Om stillingen
Du indgår i et professionelt team bestående af rutinerede og højt dedikerede stabsofficerer, som alle brænder for at skabe de bedste rammer for de enheder, som indgår i brigaden. Du vil herudover blive leder for elementets uddannelsesbefalingsmand og din nærmeste samarbejdspartner er elementlederen

Dine primære opgaver kommer blandt andet til at omfatte:
• Forestår overordnet koordination inden for uddannelses- og kursusområdet med S7 i bataljonerne (fagansvarlige) samt 2. Brigade og hærens tjenestegrensinspektører (TIELM).
• I samarbejde med brigadens fagansvarlige (S7) og i direkte kontakt til bl.a. Hærkommandoen at bidrage til den Taktiske Udvikling af brigadens dispositionsenheder.
• Deltager i inspektioner, kontaktbesøg samt bidrage indenfor uddannelsesrapportering
• Koordinerer behov for internationale kurser i brigaden og bidrager til brigadens kursuskalender.
• Koordinerer behov og rammer for CH-kursus og SIKU. Opgaverne løses i direkte koordination med chefen for 1. Brigade.

Du kan gennemføre selvstændig sagsbehandling af emner inden for elementets arbejdsområde efter direktiv fra elementlederen eller sektionschefen, herunder kunne virke som projektofficer for en større brigadeaktivitet.

Du skal situationsbestemt, virke som stedfortræder for lederen af Uddannelseselementet.

Du skal selvstændigt kunne styre større projekter med udviklings- og uddannelsesmæssig indhold. Du kommer desuden til at have et tæt samarbejde med brigadens dispositionsenheder, som fordrer relationsdyrkelse samt indgående kendskab til enhedernes vilkår og uddannelsesmæssige opgaver, således der sikres sammenhæng mellem brigadens og enhedernes opgaveløsning.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste på Dragonkasernen i Holstebro. Såfremt du bor længere væk, kan der stilles indkvartering til rådighed, herudover er det, som udgangspunkt, muligt at arbejde fra fjernarbejdsplads (FAB) mandag og fredag. Hvis du er under uddannelse, eller der opstår behov for din tilstedeværelse i hjemmet, kan antallet af hjemmearbejdsdage, efter forhandling, kunne øges.
Om dig
har operativ erfaring (INTOPS), fra underafdelings- og gerne afdelingsniveauet samt et solidt kendskab til vilkårene ved Hærens enheder.

Det forventes, at du har interesse for planlægning og drift af uddannelse samt kompetenceudvikling af såvel soldater og enheder.
Herunder har forståelse for den samlede operative ramme som 1. Brigade indgår i og de afledte og forskelligartet uddannelsesvilkår, som er gældende for enheder under 1. Brigade.

Du skal være relationssøgende herunder samarbejds- og helhedsorienteret, og du kan koordinere, afveje og integrere forskelligartede hensyn i forhold til uddannelsesplanlægning, ledelse, analyser, policy, prioritering og drift.

Du er nytænkende, analytisk stærk og interesserer dig for udvikling indenfor uddannelse taktik og doktrin.

Du arbejder målrettet og struktureret, herunder formår at formulere dig klart og kortfattet på skrift.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig og kan loyalt tilpasse dig og følge direktiver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos sektionschef for G7 1. Brigade, Frank Lyth, 4132 0451 eller elementleder Henrik Bull, 4177 3327 Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Stillingen er til umiddelbar besættelse. Ansøgningsfristen er 1. juni 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Indrykningsdato

04.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent