Operationsbefalingsmand til 3. Mekaniseret Infanterikompagni/V Uddannelsesbataljon ved Jydske Dragonregiment


Operationsbefalingsmand til 3. Mekaniseret Infanterikompagni/V Uddannelsesbataljon ved Jydske Dragonregiment

Brænder du for at uddanne landets bedste Hærens Reaktionsstyrkeuddannelses soldater? Ønsker du samtidigt at udnytte dine evner i forhold til skyttetjeneste og din erfaring som gruppefører? Og trænger du til en forudsigelig hverdag i faste rammer?
Kan du håndtere konstabelelever og evner du at viderebringe din erfaring som gruppefører til helt unge sergenter der er tjenestegørende i kompagniet? Så er det måske dig vi skal bruge i 3. Mekaniseret Infanterikompagni – i daglig tale også kaldt Bulldog Kompagniet.
Om os
3. Mekaniseret Infanterikompagni uddanner soldater i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse til Hærens Stående Reaktionsstyrker. Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse har uddannelsesstart hvert år i december og juli. Der vil således året rundt være én til tre delinger unge soldater i gang med deres grundlæggende infanteriuddannelse. Kompagniet skal og vil uddanne Danmarks bedste infanterister.
For at kunne dette, har vi sammensat et team af kompetente kadre, befalingsmænd og officerer, samt fagligt personel, der kan forestå uddannelsen. Vi er en travl enhed, da vi enten uddanner soldaterne til Hærens Stående Reaktionsstyrker, os selv, eller støtter bataljonen med afholdelse af uddannelse. Det er afgørende, at vores medarbejdere og det faglige personel er i stand til at leve op til de krav vi stiller til professionalisme og loyalitet. Opgaverne som kompagniet løser, stiller krav til den enkelte medarbejders modenhed og planlægningsevne, da opgavernes omfang ofte kræver, at den enkelte medarbejder selvstændigt løser de pålagte opgaver.
Det er endvidere vigtigt for os, at vores kollegaer i enheden fremstår som rollemodeller for de unge soldater som kompagniet uddanner.

Ved kompagniet hersker der en ærlig og direkte dialog mellem soldater og ledere. Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde vores position som Hærens bedste kompagni til at uddanne soldater til Hærens Stående Reaktionsstyrker.

Vi lægger vægt på at vores medarbejdere trives og at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til at den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.
Om stillingen
Som operationsbefalingsmand vil du være en del af kompagniets ressourcegruppe inden for skyttetjeneste og den almene uddannelse af konstabelelever og kompagniets unge sergenter.
Du vil være en del af førersektionen, som består af dig og en seniorsergent, som planlægger og gennemfører skyttetjeneste, skydebanedage og enhedsuddannelsesdage. Alt dette i tæt koordination med kompagniets chef.
Du vil komme til at støtte særligt kompagnibefalingsmanden med undervisning af kommandodelingen i infanterimæssige færdigheder.
Om dig
Du har som minimum gennemført Hærens Reaktionsuddannelse som sergent, samt gennemført tjenestegrensmodul ved kamptropperne eller tilsvarende.
Det vil være en fordel hvis du har gjort tjeneste som gruppefører ved stående reaktionsstyrke.

Som operationsbefalingsmand i kompagniet er det vigtigt, at du selvstændigt kan arbejde målrettet og holde fokus på opgaveløsningen og kan indgå i samarbejde med kollegaer på alle niveauer både internt i kompagniet som i bataljonen.

Du skal have interesse og flair for virke som infanterigruppefører, samt være interesseret i at understøtte uddannelsen af konstabeleleverne.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen og lægger vægt på at holde dig i fysisk god form.
Du kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på en gang. Du er god til at samarbejde både med undergivne og foresatte.

Kurser der er ønskelige / der skal gennemføres:
• MFT 1
• MFT 2
• Kryptooperatør
• Bykampsintruktør
• Infanteri faglærer (FAGLÆ)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en MA fra M112/M113 gruppen med et godt udviklingspotentiale – dette kræver dog inden ansættelsen, at MA afprøves ved Forsvarets Rekruttering med henhold på egnethed til Grundlæggende Sergentuddannelse for Stampersonel. Ved en eventuel ansættelse vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil bliveudarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kaptajn Michael Kejser på tlf.27 63 32 77 eller 40 80 17 64 eller via mail: JDR- 5B-300A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent og seniorsergent Kit Svendsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RA-3HOV1@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. juni 2020. Samtaler forventes gennemført i uge 26 .
Stillingen ønskes besat den 1. august 2020 , eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

21.06.2020

Indrykningsdato

01.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent