Rådighedsstilling – Delingsfører til Totalforsvarsunderafdeling ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland.


Rådighedsstilling – Delingsfører til Totalforsvarsunderafdeling ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland.

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland (HDMVJ) søger en delingsfører til det nyoprettede 2. Totalforsvarskompagni (TFSKMP).
Om os
HDMVJ er placeret på Skive Kaserne med alle de fordele det giver med adgang til optimale uddannelses- og øvelsesfaciliteter.

HDMVJ dækker samme geografiske område som Midt- og Vestjyllands Politi, og arealet er på ca. 10.000 km2. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Distriktets består af en stab, 20 hjemmeværnsunderafdelinger, og 2 totalforsvarsunderafdelinger.

Distriktet yder bistand til Forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Totalforsvarskompagnierne opstilles på tværs af landet, og består af hjemsendte værnepligtige fra hæren. Til føring af disse kompagnier opstilles føringsstrukturer bestående af personel af reserven. 2. Totalforsvarskompagni er et afsiddet infanterikompagni. Det skal kunne fungere som sådan i krise og krig, i løsningen af de opgaver der tilfalder hjemmeværnsdistriktet. Det kan være bevogtning, sikring, overvågning, kamp fra stilling, march, opklaring og BSO tjeneste. Meget af uddannelsen vil foregå ved skarpe militære objekter i distriktets AOR.

Førerkadren øver i fredstid disse discipliner via øvelser og kurser i Hjemmeværnet og i Forsvaret. Desuden støtter kompagniet andre af Hærens enheder som en biopgave. Du får igennem sidstnævnte en naturlig mulighed at bevare en kontakt til dit stamregiment.
I indeværende forsvarsforlig skal antallet af Totalforsvarskompagnier forøges kraftigt. Det er som led i denne forøgelse at 2. totalforsvarskompagni oprettes, og nu er under opstilling. Førerkadren til kompagniet skal bestå af 6 officerer, 1 kommandobefalingsmand, 4 delingsførere, 4 næstkommanderende deling, samt 12 gruppeførere.
Du bliver en aktiv del af denne kompagnikadre, men også en del af et velfungerende og stærkt reserveofficersnetværk ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland. Under indkommanderinger vil du have kontakt til både fastansatte, reservepersonel og de frivillige HJV personel.
Om stillingen
Som reserveofficer ved HDMVJ bliver du ansat i en designeringsfunktion som en del af Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjyllands krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du vil indgå i underafdelingskadren i et kompagni som er under opstilling. Du skal altså være med til at opbygge dette kompagni fra bunden. Dette i tæt samarbejde med kompagnichefen, og dine øvrige reservekolleger. Kompagniet består i fredstid af chefen, næstkommanderende, kommandobefalingsmand, delingsførere, næstkommanderende deling og gruppeførere. Kompagniets menige er hjemsendte HBU værnepligtige, som mobiliseres ind til aktiv tjeneste under krise og i krig.

Som delingsfører for en afsiddet infanterideling bliver du ansvarlig for en af kompagniets delinger. Løsning af delingsførerrollen vil i krise og krig minde om opgaverne i den tjeneste du selv havde under din geledtjeneste.

Det er særdeles vigtigt, at du formår at holde tæt kontakt både opad, til siderne og nedad i organisationen. Her henledes opmærksomheden på at vi i reserven kommunikerer via mail/telefon/netmøder mellem vores aktiviteter. Du skal derfor mestre disse discipliner fra begyndelsen.

Der vil være gode muligheder for at præge kompagniets opbygning, og egne folk. Du som delingsfører være med til selv at udvælge, og ansætte dine kommende gruppeførere.

Du må ikke være pligtig til tjeneste i andre samfundskritiske funktioner som beredskab, politi eller hjemmeværn.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant af linjen- eller af reserven. Du kan også være løjtnant af reserven. Sidstnævnte gælder også nyligt hjemsendt fra geledtjeneste.

Kompagniet vil primært komme til at bestå af yngre officerer og befalingsmænd. Der forventes selvstændighed og initiativ. Ledelsesstilen er frihed under ansvar og rettidig omhu.
Derudover er det altafgørende, at du har forståelsen for, hvad det kræver at arbejde med reservepersonel.
Ansættelsesvilkår
Reservestillingen er niveaufastsat til premierløjtnant / løjtnant af reserven og
ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal
timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for
3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag
på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du skal være, eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i
internationale operationer.

Kontrakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen for
2. TFS KMP premierløjtnant Mark på mail: 262450@hjv.dk, eller telefon 51 92 42 61.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets
Personalestyrelse, HR konsulent Jesper Bjarke på mail: FPS-BA-BSS06@mil.dk

Ansøgningsfristen er 31. maj 2020.

For at komme i betragtning til reservestillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig
baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen
gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsidstrikt Midt- og Vestjylland

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

31.05.2020

Indrykningsdato

28.04.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent