To kursusledere til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole


To kursusledere til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole

Besidder du solide praktiske beredskabsfaglige kompetencer, er du innovativ, projektorienteret og brænder du for udvikling og for at facilitere læring for redningsberedskabets kommende ledere?

Så er du måske en af de to medarbejdere, vi søger, til at indgå i et eksperimentelt og innovativt miljø, hvor der arbejdes med realistiske scenarier, der stiller store krav til medarbejderne.

Begge stillinger er ledige til besættelse 1. august 2020 eller snarest her efter.
Om os
Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole uddanner hvert år ca. 1.300 kursister og står i øvrigt til rådighed med beredskabsfaglig viden, erfaring og rådgivning overfor kommuner, politi og andre aktører inden for beredskabsområdet. Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole er en central spiller i uddannelsen af ledere og mellemledere til det samlede danske beredskab. Uddannelsesporteføljen falder indenfor det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet og andre myndigheder.

Desuden tilbyder skolen muligheder for din personlige kompetenceudvikling.
Om stillingen
Stillingerne er placeret i henholdsvis Operativ Ledelse Sektion og Operativ Specialisering Sektion. Det er to spændende job som kursusledere med mulighed for at præge udviklingen og samarbejdet ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole. Arbejdsopgaverne er bl.a.:

• Kursusledelse og lærervirke på de længerevarende kurser
• Sagsbehandle, praksisdokumentere og deltage i projekter
• Videreudvikle og undervise på de beredskabsfaglige uddannelser
• Deltage i beredskabsfaglige arbejdsgrupper
• Sikre anvendelsen af Beredskabsstyrelsens pædagogiske principper på skolens kursusaktiviteter
• Medvirke i udviklingen af det danske redningsberedskab.

Stillingernes indhold tilpasses i øvrigt ansøgernes kvalifikationer.

Med tiden vil stillingsindehaverne opnå et bredt og indgående kendskab til det samlede danske beredskab, og få et stort landsdækkende og internationalt netværk.

Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole lægger vægt på, at medarbejdernes kompetencer matcher stillingernes indhold og Beredskabsstyrelsens behov. Der er derfor mulighed for, at indgå personlige aftaler om efter- og videreuddannelse.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant beredskabsfaglig uddannelse og ledelseserfaring. Du har en akademisk uddannelse på minimum bachelorniveau.

Som medarbejder ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole besidder du en høj grad af faglighed samt evnen til at arbejde tværfagligt og projektorienteret, hvor udviklingsarbejdet tager afsæt i eksperimenterende og innovative læringsrum.

Vi søger derfor en medarbejder der:

• Evner samarbejdet
• Optræder professionelt
• Brænder for at skabe resultater
• Tænker selvstændigt og ud af boksen
• Trives med at deltage i et tværfagligt samarbejde
• Har erfaring med og interesse for undervisning og pædagogik
• Udviser en høj grad af fleksibilitet i et åbent og fleksibelt miljø
• Har nogle års operativ erfaring som indsatsleder eller leder af en udrykningsvagt
• Har en sikker viden om og erfaring med beredskabsfaglige problemstillinger på lederniveau
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollatet af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Finansministeriet og du ansættes som sektionsleder. Er du i forvejen tjenestemand fortsætter denne ansættelsesform med mindre andet ønskes.

Der vil i et vist omfang være mulighed for at forhandle personlige tillæg med baggrund i individuelle kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan opnås sikkerhedsgodkendelse, samt at denne kan opretholdes under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen og Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole, kan du henvende dig til uddannelseschef, Lars Jørs Toldbod på telefon 51 64 72 99 (BRS-LTO@fiin.dk), chef for Operativ Ledelse Sektion, Dennis Friis på telefon 28 69 89 40 (BRS-DEF@fiin.dk) eller chef for Operativ Specialisering Sektion, Morten Agerskov på telefon 28 73 91 87 (BRS-MRA@fiin.dk). Du kan læse mere om skolen på www.brs.dk/brts.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 72 81 91 44.

Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg stillingen” nederst på denne side. Ansøgningsfristen er søndag den 31. maj 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.
Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Tinglev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

31.05.2020

Indrykningsdato

24.04.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent