Premierløjtnant til Operationssektionen ved Operations Support Wing


Premierløjtnant til Operationssektionen ved Operations Support Wing

Er du proaktiv og ansvarsbevidst i opgaveløsningen? Kan du holde mange bolde i luften samtidig? Så er du måske vores nye kollega i Operationssektionen ved Operations Support Wing.
Vi søger en faglig stærk og handlekraftig premierløjtnant som næstkommanderende i vores Støtteelement (OOS).
Om os
Operations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.

OSW leverer desuden administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

Operationssektionen (OO) er ansvarlig for sagsbehandling i forhold til OSW operationsstøttekapaciteter, herunder materiel, uddannelse, træning, øvelser og indsættelse.
OO varetager ligeledes Parent Unit/Supporting Parent Unit opgaven i forbindelse med udsendelsen af OSW operationsstøttebidrag samt FLV enkeltmandsbidrag til internationale operationer.

På uddannelsesområdet har OO ansvaret for sagsbehandling i forhold til FLV Basisuddannelse og anden uddannelsesvirksomhed inden for operationsstøtteområdet til understøttelse af OSW, såvel som eksterne myndigheder. OO er tillige ansvarlig for gennemførelsen af operationsstøtteofficerernes funktionsuddannelse. OO varetager tillige den logistiske støtte samt den materielfaglige sagsbehandling i OSW.

Ovenstående opgaver varetages i tre elementer, hhv. Operationssektionens Træningselement, Operationssektionens Logistikelement og Operationssektionens støtteelement.

Operationssektionens Støtteelement (OOS) varetager indledende sagsbehandling, samt opstilling og udsendelse af OSW operative kapaciteter. Det er desuden OOS der er ansvarlig for Flyvevåbenets enkeltmandsudsendelser.
Elementet kan sammenligenes med en A3-5 funktion.
Om stillingen
Du bliver en del af et element, der sætter konkrete krav til opgaveløsningen, og hvor evnen til at planlægge og samarbejde er kernekompetencer.
De daglige opgaver omfatter følgende:

• Virke som næstkommanderende og kunne træde i stedet for lederen af elementet.
• Bidrage til sagsbehandlingen af operative anliggender.
• Virke som Mission Manager i forbindelse med opstilling af større bidrag til deltagelse i INTOPS.
• Efter behov, arbejde efter en projektledelsestilgang og herigennem afholde statusmøder med bidragsydere.
• Koordinere med interne som eksterne myndigheder før, under og efter udsendelse.
• Fastholde og udbygge gode relationer til de myndigheder og sektioner, der bidrager til løsning af opgaven, så støtten bliver leveret så effektivt og professionelt som muligt.
• Indgå i udarbejdelse af procesbeskrivelser, som understøtter og sikrer kvaliteten i udførelsen af opgaven.
• Bidrage til udfærdigelsen af SOP, der beskriver de interne processer i OO og samarbejdet med resten af staben.
• Bidrage til sagsbehandlingen indenfor et specifikt fagområde.
Om dig
Du brænder for Flyvevåbnets operative virke og du kommer fra det operative niveau og gerne med erfaring fra NATOPS eller INTOPS.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og struktureret, da du skal være med til at opbygge og forbedre elementes evne til at levere god sagsbehandling i et ofte hektisk og meget omskifteligt arbejdsmiljø. Det er essentielt, at du besidder evnen til at håndtere flere opgaver samtidigt, da belastningen til tider kan være øget.

Du kan kommunikere på en let forståelig måde og har erfaring i anvendelsen af Microsoft programmer såsom Excel, Outlook og Word. Erfaring med SharePoint, DEMARS og Workzone vil ligeledes være en fordel.

Efter aftale kan der eventuel læses VUK sideløbende med havende tjeneste.

Vi opfordrer alle på PL niveauet at søge.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af OOS ved Operations Support Wing Kaptajn Jacob Gaarde Bjerregaard på telefon 41 89 29 31.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 01. juni 2020, og samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf. Stillingen ønskes besat pr. 01. august 2020 eller snarest muligt derefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS eller omfattet af en lokal tjenesteplan, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Indrykningsdato

21.04.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent