Forsyningsassistent til Vedligeholdelsesområde Karup


Forsyningsassistent til Vedligeholdelsesområde Karup

Er du en faglært forsyningsassistent, der vil være med til at opbygge og forme det nystartede logistikelement ved vedligeholdelsesområde Karup. Så er det her, du kan komme til at bruge din faguddannelse inden for logistik.
Om os
Vedligeholdelsesområde Karup (VO KAR) varetager Base og Line Maintenance af Forsvarets helikoptere. Enheden består af 272 stillinger fordelt på flere støtteelementer, Ledelses- og planlægningskontorer, specialværksteder og dokke til eftersyn af alle helikoptere.

Da vores kunder har en klar international profil, varetager vi også vedligeholdelse i internationale miljøer og i forbindelse med øvelser. VO KAR træner og udsender teknikere via helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter og støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.

VO KAR er endvidere et godkendt praktikværksted for Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrilles EASA godkendte flymekanikeruddannelse.
Om stillingen
Du vil indgå i logistikelement bestående af 8 kollegaer, hvor du vil komme vidt omkring i alle opgaver inden for logistik. Lige fra kontrol af reservedele til vedligeholdelsesordre til myndighedsbeholdningsmateriel. Du vil komme i berøring med alle værkstederne ved VO KAR, der har lokationer på hele flyvestationen. Logistikelementet administrerer 25 myndighedsbeholdningsregnskaber.

Opgaver for en forsyningsassistent:
Lave input til introduktion af nye materialer (MDG).
Foretager opfølgning på indkøb ved FMI på de forskellige kapaciteter.
Foretager opfølgning på kritiske lister på de forskellige kapaciteter.
Foretager controlling på reservedelene på de forskellige kapaciteter
Foretager omlagringer af materialer via DeMars, efter gældende processer og procedurer.
Bidrager med tilsyn af Batch og andre tidsbegrænsede produkters udløbsdato og bortskaffelse af disse.
Udfører varemodtagelse og udlevering af forsyningsgenstande efter gældende BST og DIR.
Udfører transport og forsendelser gods, inkl. farliggods.
Tilsikre at beholdningerne vartes og oplægges i henhold til FMI gældende bestemmelser og processer.
Bidrager til at stamdata i DEMARS er opdateret, herunder at give forslag til sikkerhedsbeholdninger.
Bidrage ved optælling og afvikling af optællingsdifferencer af HW Lager Danmark beholdninger.
Bidrage ved forbrugskontrol og mønstring af myndighedsbeholdninger.
Bidrager med input til forbedringer af processer og procedurer.
Om dig
Du er udnævnt konstabel. Du er faglært logistikassistent med kendskab til håndtering af flykomponenter og DEMARS.

Du er en engageret, struktureret og samarbejdsorienteret medarbejder med gode kommunikative evner i både skrift og tale. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver, og at du er i stand til at opsøge informationer efter behov med henblik på at sikre kvalitet i dit arbejde. Du er punktlig og serviceminded.

Du har erfaring inden for forsyningsområdet og har under dit virke varetaget dit ansvar professionelt.

Det er en fordel, du har følgende DeMars kurser:
• DeMars grunduddannelse.
• Myndighedsbeholdning.
• Lagerbeholdning 1 og 2.
• Lagerstyring.
• MM INTRO.
• Registrering af egen arbejdstid ESS.
• Obligatoriske FELS kurser.
• ADR 1.3 Pakke- afsender.

Derudover er det en fordel med følgende kurser:
EH101 orientering.
Omgang med fly.
AS550C2 orientering.
Grundlæggende EMAR kursus.
Gaffeltruck.
kørekort til lastbil.
ADR chauffør.
PM Rekvirent.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder SSG Claus M. Ibsen på telefon 41 73 29 65.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn, Kenett Lumbye på telefon 32 66 56 14.

Ansøgningsfristen er 16. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfrist.

Ansættelsesdato 1. juli 2020. Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen og eventuelt medsende referencer, men er ikke et krav.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

16.04.2020

Indrykningsdato

26.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent