Seniorsergent til Radarværkstedets satellit værksted i Frederikshavn ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Seniorsergent til Radarværkstedets satellit værksted i Frederikshavn ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Radarværkstedets satellit værksted i Frederikshavn søger en seniorsergent som værkstedsleder, så har du overblik, gennemslagskraft, og søger du ledelsesmæssige udfordringer, så læs mere her.
Om os
Vedligeholdelsesområde Korsør er placeret på Flådestation Korsør og har 4 underlagte værksteder med underlagte satellit værksteder i Frederikhavn samt et Drifts- og Støtteelement. Vedligeholdelsesområde Korsør er ISO certificeret på både kvalitets- og arbejdsmiljøområdet og arbejder derudover ud fra LEAN principperne.

Radarværkstedet har ansvaret for vedligeholdelse, reparation, modifikation, opgradering og systemopdatering inden for Radar, Ildledelse, og Electronic Warfare i forsvaret. For nuværende omfatter opgaverne hovedsagelig ovenstående an-svarsområder på søværnets land- og skibsbaseret materiel samt flyvevåbnets landbaserede radarsystemer. Radarværkstedet består af et værksted i Korsør og et satellit værksted i Frederikshavn, som i tæt samarbejde løser de opgaver, som kommer inden for værkstedets opgaveportefølje.
Om stillingen
Der er tale om en lederstilling, hvor der vil være flere spændende funktioner, som vil gøre, at din hverdag ikke bliver kedelig. Du vil blive leder af Radarværkstedets satellitværksted i Frederikshavn. Dine arbejdsopgaver vil være, i tæt samarbejde med lederen af værkstedet i Korsør og det øvrige ledelsesteam, at lede og fordele arbejdsopgaverne samt bidrage til det tværgående samarbejde.

Du skal forestå planlægning, tilrettelæggelse og kontrol af pålagte opgaver i samarbejde med ledelsesteamet på værkstedet. Du er ansvarlig for sagsbehandling inden for værkstedets virkeområde.

Du er ansvarlig for den faglige udvikling på værkstedet, herunder afholdelse af udviklingssamtaler, sygesamtaler og lønsamtaler med underlagt personel.

Du skal bidrage til kalkulationer af arbejdsopgaver inden for værkstedets virkeområde, således det udføres i et helhedsorienteret perspektiv og med økonomisk bevidsthed for opgaven.
I samarbejde med det øvrige ledelsesteam, at forestå LEAN-arbejdet i eget værksted, herunder gennemføre løbende værdistrømsanalyser af interne arbejdsprocesser med henblik på procesoptimering.

Du skal tilsikre, at værkstedets ressourcer til enhver tid anvendes hensigtsmæssigt.
Om dig
Du er seniorsergent og har en håndværksmæssig uddannelse med svendebrev f.eks. som elektronikfagtekniker eller automatiktekniker.

Du har ledelseserfaring, et godt kendskab til IT og gerne rutineret bruger af SAP systemet. Du har et indgående kendskab til radar- og ildledelsessystemer, meget gerne fra operativ tjeneste.

Du er gennemslagskraftig som leder, og har en anerkendende tilgang til ledelse, således medarbejdernes uddannelse og kompetencer bruges konstruktivt til at holde et højt fagligt niveau.

Du skal være kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet i rette tid og mængde. Du er som person omstillingsparat, udadvendt, proaktiv og har gode samarbejdsevner med respekt for kollegaers forskelligheder.

Du har gode kommunikative evner på dansk og engelsk i såvel skrift som tale.

Det er et krav, at du har et gyldigt kørekort til kat. B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Værkstedsleder Marianne Raahauge på telefon 2921 6215 eller Orlogskaptajn Ole Sørensen på
telefon 7282 2501.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 20. april 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.04.2020

Indrykningsdato

26.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent