Elementleder Aviation Safety, Air Control Wing


Elementleder Aviation Safety, Air Control Wing

Vil du prøve kræfter med planlægning og ledelse?
Brænder du for at skabe gode rammer og trivsel for dine medarbejdere?
Kan du lide at skabe forbedringer for andre?
Så kan du være netop den nye medarbejder vi står og mangler.
Om os
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt operativ myndighed i Flyvevåbnet med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde på Flyvestation Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne, og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.

Ved Air Control Wing fokuseres der både på service og produktionsopgaver lige fra fysisk vedligeholdelse af komplekse teknologiske radarsystemer til levering af serviceopgaver som overvågning af dansk luftrum. Air Control Wing er dermed en alsidig virksomhed med mange forskelligartede opgaver.
Om stillingen
Som elementleder og næstkommanderende ved Aviation Safety bliver du medansvarlig for den daglige drift i sektionen, og kommer til at stå for tilrettelæggelse af sektionens opgaver primært fokuseret på gennemførelsen og sagsbehandling af flyvesikkerhed. Du vil ligeledes komme til at arbejde kontrol- og tilsynsvirksomhed samt kvalitetsledelse samt arbejdsmiljø.

Du kommer til at indgå i et tæt dagligt samarbejde med sektionschefen, og vil også virke som dennes stedfortræder. Og du vil som elementleder og sektionens næstkommanderende også være direkte involveret i den daglige ledelse og udvikling af sektionens medarbejdere.

Du vil komme til at indgå i et fagligt fællesskab, hvor du vil få en særdeles alsidig og afvekslende hverdag i et dynamisk miljø sammen med dygtige og engagerede kollegaer. Jobbet har stort potentiale for personlig udvikling og ledelsesmæssige udfordringer, og du vil få betydelig indflydelse den strategiske udvikling.

Stillingen er geografisk forankret på Flyvestation Karup, og der må forventes rejseaktiviteter i mindre omfang.
Om dig
Stillingen ønskes besat af en dygtig kaptajn eller erfaren premierløjtnant. Som premierløjtnant skal du som udgangspunkt være i gang med videreuddannelseskurserne og fundet egnet til udnævnelse til kaptajn.
Er du premierløjtnant, er der mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som person forstår du at kommunikere i både skrift og tale, således dine budskaber og beslutninger tydeligt og effektivt skinner igennem. Du skal kunne lide at stå foran andre mennesker, og være god til både at kommunikere, motivere og støtte på samme tid.

I Air Control Wing vægter vi gode samarbejdsevner, selvstændighed og pragmatisme højt, og vi forventer, at du tager ansvar for den samlede opgaveløsning, og du samtidigt kan håndtere en hverdag med udfordringer og forskelligartede opgaver.

Du forventes ligeledes fleksibelt at skulle støtte op om sektionens samlede opgaveløsning, hvor du med din faglighed kan styrke opgaveløsningen og dermed være med til at højne den samlede kvalitet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chefen for Aviation Safety, major John Roland Pedersen, mail ACW-AS-001@mil.dk eller telefon 7284 5080 eller mobil 23437950.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfrist: 3. maj 2020. Jobsamtaler forventes gennemført kort efter ansøgningsfristens udløb.
Stillingen ønskes besat 1. juli 2020 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

03.05.2020

Indrykningsdato

26.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent