Speditionsmedhjælper til Air Transport Wing - Cargo Handling - Genoplag


Speditionsmedhjælper til Air Transport Wing - Genopslag

Udadvendt og selvstændig speditionsmedhjælper søges til Cargo Handling afdelingen ved Air Transport Wing Aalborg
Om os
Air Transport Wing (ATW) er hjemsted for forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.

Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives og, at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Du bliver en del af et godt hold med gode og engagerede kolleger.
Om stillingen
Som speditionsmedhjælper indgår du i den daglige drift vedrørende pakning af gods, samt lastning og losning af egne og gæstende fly. Flyene er den vigtigste ressource for ATW, og du skal forvente at der bliver stillet krav til kvalitet og leveringstider. Der er behov for at du kan holde mange bolde i luften på samme tid, både på kort og lang sigt.

Dine primære opgaver bliver registrering og lagring af gods/farligt gods, pakning af flypaletter, lastning og losning af fly, pakning samt opsamling af gods til drop, kørsel med truck og lastbil.

En ansættelse som speditionsmedhjælper ved ATW stiller krav om fleksibilitet, og evnen til at kunne tilpasse sig i en dynamisk hverdag. Størstedelen af alle opgaver løses inden for normal arbejdstid, men enkelte opgaver kræver tilstedeværelse på tidspunkter uden for daglig tjeneste.

Der er tilknyttet en tilkaldevagtordning til stillingen, der kræver, at du er i stand til at møde med 1 times varsel, når du har vagtuge.

Vi indgår i Flyvevåbnets beredskab, og stillingen stiller krav om, at du kan indgå i øvelser i ind- og udland, udsendelser og diverse militære og civile kurser.
Om dig
Du skal som minimum have gennemgået og bestået en grundlæggende militær uddannelse fra et af de tre værn i Forsvaret.

Du skal have en positiv og imødekommende indstilling til de opgaver du får, samt til dine kolleger. Du er konstruktiv i arbejde og dialog, og ser muligheder og løsninger - frem for konflikter.

Du skal brænde for livet som både soldat og specialist og være opsøgende og fleksibel i dit daglige virke, samt have gode sociale egenskaber.

Du skal kunne trives med fysisk arbejde, og gerne være god til at bruge hænderne. Endvidere forventes det, at du mestrer engelsk i både skrift og tale.

Det er en fordel hvis du har erfaring indenfor logistik, ligesom det er en fordel at du har relevante AMU kurser, som gaffeltruck og teleskoplæsser for at bestride stillingen. Derudover vil du få relevant efteruddannelse til et tilstrækkeligt niveau.

Vi ser gerne at du allerede er uddannet til farligt gods til fly, vejtransport samt IMDG (International Maritime Dangerous Goods).

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingen. Du må derfor være forberedt på at gennemgå en helbredsundersøgelse forud for ansættelse og bestå forsvarets fysiske test. Kravene er begrundet i, at stillingen i særlig grad er relevant for udsendelse til internationale missioner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af ATW Cargo Handling, Seniorsergent Lars M. Nielsen på telefon 7284 7511, eller Kaptain Lisbeth S. Jokumsen på telefon 7284 7501.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS249@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 13. april 2020 og samtaler forventes afholdt løbende herefter. Stillingen er til besættelse snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

13.04.2020

Indrykningsdato

26.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent