Forsyningsbefalingsmand til 2. Panseringeniørkompagni (Genopslag)


Forsyningsbefalingsmand 2. Panseringeniørkompagni

Er du den der kan forene tekniske og taktiske løsninger på det logistiske område? Har du stor helhedsforståelse og ressourcebevidsthed? Så er du den vi gerne vil ansætte til vores forsyningssektion i 2. Panseringeniørkompagni!
Om os
2. panseringeniørkompagni består af to stående kampingeniørdelinger, en pansret parksektion og en kommandodeling. Kompagniet (KMP) indgår som en selvstændig underafdeling under 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved Ingeniørregimentet (IGR). Vi uddanner, træner og indsætter mekaniserede kampingeniører i rammen af brigaden, reaktionskampgrupper eller internationale operationer.

Vi arbejder målrettet mod at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold. Vi leverer støtten ”første gang, hver gang” i alle sammenhænge.

Se i øvrigt vores facebookside: 2 PNIGKMP
Om stillingen
Du vil blive sektionsfører i forsyningssektionen. Du deltager blandt andet i ledelse, styring, samt kontrol af sektionens opgaver. Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil, så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar.

Du får en stor berøringsflade med kompagniet som helhed, især på det faglige område. Der er tale om en alsidig hverdag med regelmæssig øvelsesvirksomhed, skydeperioder. Du veksler mellem perioder med lange dage med højt tempo, kursusvirksomhed og andre med mere frihed.

Om dig
Du er oversergent med erfaring inden for logistik, alternativt en sergent med interesse og udviklingspotentiale inden for logistik. Såfremt du er sergent vil skal du indgå en uddannelsesaftale med henblik på uddannelse til oversergent.

Du har kørekort, som minimum til kategori B og C.

Du besidder evnen til at håndtere pres, da tempoet i sektionen til tider er højt.

Som fører evner du at motivere dine kollegaer, da det har stor betydning for, at vores medarbejdere trives selvom vi har travlt.

Du er omstillingsparat og du evner at virke under operative forhold, da stillingen byder på arbejde både på kontoret og i felten.

Det er ønskeligt at du har gennemført kurserne: DeMars myndighedsbeholdning, PM rekvirent, taktisk forsyningstjeneste (TRR 1270) og tillige er i besiddelse af CE kørekort, truckcertifikat, KRYPTO certifikat og ADR kursus. Herudover ser vi gerne, at du er omskolet til LVG med 1 og 2 styrende aksler.

Det er ønskeligt at du har uddannelse og erfaring inden for ingeniørtjenesten og har forrettet tjeneste i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Kaptajn Jacob Riisgaard Hansen på telefon 2537 3483,

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Kit Svendsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32665306 eller mail FPS-RA-3HOV1@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 7. arpril 2020. Der vil blive afholdt løbende samtaler.

Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer.

Skive Kaserne huser også Totalforsvarsregion Midt- & Nordjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland, Prinsens Musikkorps samt en reparationsdeling fra 3 vedligeholdelsesbataljon/Trænregimentet.

Endvidere elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. FES/Lokalstøtteelement Skive, FMI/Udleverende Depot Skive og FMI/Værkstedsområde Skive.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

07.04.2020

Indrykningsdato

25.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent