Rådighedsstillinger - Kaptajnløjtnanter til 2. Eskadre Reserveelementet


Rådighedsstillinger - Kaptajnløjtnanter til 2. Eskadre Reserveelementet

”Savner du tjenesten og kammeratskabet i Søværnet? Længes du ind imellem efter duften af hav, morgenkaffen i brovingen eller lyden af en hovedmotor der starter op? Eller måske er instruktørvirket lige dig? Hvis du drømmer om at løse meningsfulde opgaver, så er det måske noget for dig at blive en del af 2. Eskadre reserveelement. ”

Søværnet er ved at opbygge en robust reservestyrke, der skal hjælpe med at løse de mange spændende og vigtige opgaver.
Om os
Reserveelementet består af rådighedspersonel på tværs af både rang og fagspecialer i Søværnet.

Reserveelementet administreres af en lille ledelsesgruppe, der selv tilhører reserven og som er direkte underlagt 2. Eskadre.

Vi har alle en baggrund fra Forsvaret, og vi nyder at komme tilbage og give en hånd med. Denne holdning præger vores opgaveløsning. Vi har det sjovt og føler at arbejdet giver mening.

Vores formål er, at hjælpe eskadren med at løse opgaverne både på skibene og på skolerne. Vi skal være flere og derfor har vi brug for dig.

Forsvarets øverste ledelse prioriteter styrkelsen af reserven og vores arbejde har derfor stor bevågenhed.
Om stillingen
Som reserveofficer i 2. Eskadre Reserveelement får du mulighed for at bevare kontakten til Søværnet og deltage i mange spændende opgaver.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist skal du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Har du flair for at undervise og kan du lide at have med mennesker at gøre, er her muligheder som hjælpeinstruktører ved Center for Taktik (TAC) i Frederikshavn og ved Center for Våben (VBC) på Sjællands Odde.

Reserveområdet er et område, der har stor politisk og ledelsesmæssig bevågenhed, hvilket betyder, at det er en prioriteret opgave at få opbygget en robust reservestyrke. Det er samtidig et job med stor fleksibilitet og frihed, og du har selv indflydelse på planlægning af arbejdstiden.
Om dig
Du har gjort tjeneste i Forsvaret som kaptajnløjtnant eller som kaptajnløjtnant af reserven og du er måske i gang med en civil uddannelse eller er ansat ved en civil arbejdsgiver.

Du har lyst til at bevare din tilknytning og bidrage til opgaveløsningen i Søværnet.
Du ser det som et positivt afbræk fra din civile hverdag og du går til opgaverne med omhu og godt humør.
Du har gode samarbejdsevner og er ikke bleg for at give en hånd med, der hvor der opstår behov. Du har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, er initiativrig samt formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger.

Du skal minimum kunne afsætte 5 dage om året og det er vigtigt, at dette er forventningsafstemt med din civile arbejdsgiver.

Sejlende tjeneste
For reserveofficerer til den sejlende tjeneste søger vi officerer der har gennemgået og bestået taktisk eller teknisk samt våbenteknisk officersuddannelse. Du skal som minimum have fungeret som taktisk officer, logistik officer, maskinofficer eller våbenofficer.
Erfaring med sejlads med 2. Eskadres enheder er en fordel.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajnløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Fast tjenestested vil være i hjemmet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 2. Eskadres reserveelement, kaptajnløjtnant af reserven Peter Michael Olsen på 30 38 07 17 eller chef for bemandingssektionen Korsør ved Søværnets Center for Administration orlogskaptajn Jan Niegsch på telefon 72 85 75 21.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfrist er den 19. april 2020 og ansættelsessamtaler sker umiddelbart herefter.

Hvordan søger jeg jobbet?
Du søger jobbet via linket nedenfor. Du vedhæfter et dokument, hvor du svarer på de fem nedenstående spørgsmål og hvis du har civile eksamensbeviser, kan disse ligeledes vedhæftes.

1) Hvorfor vil du gerne være en del af Reserven?
2) Hvilken uddannelse har du fra Forsvaret?
3) Hvor gjorde du tjeneste, før du forlod Søværnet?
4) Hvad har du arbejdet med, siden du forlod Søværnet?
5) Hvor mange dage om året forventer du, at kunne gøre tjeneste i reserven?

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Intet fast arbejdssted

Værn

Reserve-Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.04.2020

Indrykningsdato

25.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent