Jægerkorpsets Forbindelsesbefalingsmand til Hjemmeværnet


Jægerkorpsets Forbindelsesbefalingsmand til Hjemmeværnet

Har du lyst til en hverdag hvor koordination, møder og samarbejde på tværs af værn, samt ikke mindst samarbejde med Hjemmeværnet og dets frivillige står højt på dagsordenen, så er stillingen som Forbindelsesbefalingsmand til Hjemmeværnet lige jobbet for dig.
Om os
Jægerkorpset (JGK) er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrkeenheder, der begge indgår som selvstændige myndigheder underlagt Forsvarets Specialoperationskommando.

JGK løser krævende militære opgaver for den danske stat, både i ind- og udland – i samarbejde med bl.a. andre internationale specialoperationsstyrker.

Personel i JGK er særligt udvalgt, uddannet og udrustet til, at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte operative opgaver og i stort set alle terræn og klimatiske forhold – lige fra Arktis til ørkenen.

JGK har fra januar 2019 overtaget ansvaret for at rekruttere, selektere og uddanne folk til, at kunne indgå i Slædepatruljen Sirius i Grønland under Arktisk Kommando.

JGK har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau – spændende fra alsidige uddannelses- og øvelses-aktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

JGK er en specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk – derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur – ”Mere at være end at synes”.
Om stillingen
JGK har årligt mange aktiviteter. Det er lige fra den daglige træning, skydelejre, øvelser m.m. For at kunne gennemføre aktiviteterne optimalt er det essentielt at der er kræfter der støtter dermed. Det være sig lige fra klargøring, opstilling og til at deltage som momentstyrker. Dertil får JGK støtte fra Hjemmeværnets (HJV) personel.

For at dette kan lade sig gøre, skal der bruges en der koordinerer støtten fra primært de lokale hjemmeværns enheder, og er forbindelsesledet mellem Jægerkorpset og Hjemmeværnet. I dette arbejde indgår primært følgende opgaver:

Primær kontakt til - og koordination med relevante enheder fra HJV via Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland og Lokalforsvarsregion Vest med henblik på uddannelsesstøtte til JGK uddannelsesaktiviteter og øvelser, herunder støtte med OPFOR, momenter, vagter, afspærringer, transportopgaver, frivillige til arrangementer og ceremonier, m.m..

Hovedvægten ligger på ansvar for opstilling af momentstyrker til diverse scenarier (I.f.t. patruljetjeneste, opgavespektret for specialoperationsstyrker, m.m.). Skal kunne gennemføre taktiske overvejelser for samt befale for disse styrkers momentindsættelse mod JGK enheder.


Planlægning og gennemførelse af skarpskydninger og skarp sprængninger for HJV personel jf. SIKKAV og reglement for hhv. håndvåben og sprængningstjeneste.

Koordinere administrativ- og operativ føring af personel der er afgivet til støtte for JGK fra HJV. Herunder have adgang til at kunne administrere HJV PSN i HJV systemet.

Koordinere tilbagemelding til øvelsestagerne og momentstyrker, herunder efterfølgende LI/LL-proces og administrativ opfølgning.

Indgå i – og bidrage til JGK U-møder med HJV/LRGNV/HDNJY input vedr. brug af ressourcer relateret til HJV.

I koordination med O-SEK, vedligeholde JGK objektdatabase som anvendes i forbindelse med diverse øvelser og uddannelser.

Materielansvar for uddannelsesmaterielpulje som HJV PSN kan anvende ifm. støtteaktiviteter.

Sekundært indgår følgende opgaver:
Deltage i møder ved HJV, med henblik på at kunne planlægge støtteaktiviteter i tid, rum og omfang.

Skal kunne række ud til hele HJV (LRGNV og E) ifm. JGK behov for støtte fra HJV.

Deltage i diverse øvelses-, projekt- og arbejdsgrupper ved JGK samt kurser, møder og uddannelse ved JGK og eksterne myndigheder.

Efter nærmere aftale støtte HJV i forbindelse med uddannelse af HJV personel relateret til støtten af JGK aktiviteter.

Støtte JGK uddannelsesaktiviteter på baggrund af personlige kompetencer i muligt omfang.

På ordre fungere som forbindelsesbefalingsmand (FBM) til eksterne samarbejdspartnere.
Om dig
Du motiveres af at have mange bolde i luften og er god til at strukturere din opgaveløsning i en hverdag, som kan være meget hektisk.

Du arbejder selvstændigt og forstår at samarbejde på tværs i organisationen og værn, udvise en positiv og anerkendende tilgang til andre samt støtter om nødvendigt andres indsats.

Du skal have erfaring med samarbejde med såvel Specialoperationsstyrkerne, som HJV og kende strukturerne indenfor begge områder.

Desuden er det vigtigt at du forstår at motivere og inspirere det frivillige personel, således de ikke kun er en støtte, men også får egenuddannelse ud af støtten.

Skal kunne honorerer FSV FUT krav og ved evt. INTOPS skal du kunne honorerer JGK yderligere FUT krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Flyvestation Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Spørgsmål vedrørende stillingens indhold kan stilles til CH 3SQN på telefon 728 39101.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 8. april 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM JÆGERKORPSET

Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando. Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørknens gloende hede.
Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.
Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultator - 'Mere at være end at synes'.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

08.04.2020

Indrykningsdato

25.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent