Næstkommanderende Team Cargo JMTO


Næstkommanderende Team Cargo JMTO

Trives du godt med mange bolde i luften, er du servicemindet og synes global logistik indenfor transport af gods via sø, luft og land er interessant, så er du måske vores nye kollega.
Om os
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) er ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.

JMTO opgave er at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. Endvidere er JMTO Forsvarets videnscenter inden for transport og terminaltjeneste.

JMTO er lokaliseret på Flyvestation Karup, men har hele verden som arbejdsplads. Vi er en værnsfælles enhed, der har integreret civile specialister i et samarbejde omhandlende løsningen af strategiske transportopgaver. JMTO består af en stabsdel med tre separate sektioner, et ARK projektet (som varetager en samarbejdsaftale mellem DFDS og Forsvaret) samt en Movement Control (MOVCON) enhed, som er vores udførende led.

JMTO er en arbejdsplads med en spændende og til tider særdeles afvekslende hverdag med fokus på den gode kollega og et godt arbejdsmiljø for alle. Vi tilbyder gode muligheder for indflydelse på både arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning. Der indgår frihed under ansvar og mulighed for at aftale fleksible arbejdstider.

JMTO ligger store vægt på kompetenceudvikling, fastholdelse og motivation af sine medarbejdere, hvilket ligeledes afspejles i JMTO vision ”JMTO er forsvarets videnscenter og leverandør af transport, hvor veluddannede og tilfredse medarbejdere anerkendes for optimale løsninger”.
Om stillingen
Du vil blive ansat i Operationssektionen (OPS), den udførende del af JMTO stab.

OPS består af i alt 22 medarbejdere. Du vil indgå i Team CARGO med i alt seks medarbejdere der består af en civil teamleder (C300), en seniorsergent som næstkommanderende team, en oversergent, en sergent og to civile speditører (C200), som alle har et højt fagligt niveau og stort engagement.

Din hverdag vil forgå i et miljø, hvor tempoet til tider kan være hektisk, hvorfor vigtigheden af kunne bevare overblikket er essentielt.

Dine primære opgaver:
- Du vil indgå i den daglige ledelse af teamet og fungere som sparringspartner for teamlederen, samt have kommandoen over teamet i dennes fravær.
- Rådgivning og sagsbehandling inden for transportområdet til myndigheder i hele Forsvaret.
- Bidrage til udarbejdelse af JMTO direktiver og befalinger.
- Iværksætte udarbejdelse og vedligeholdelse af procesbeskrivelser i teamet.
- Bidrage til etablering og vedligeholdelse af kontakter med ind- og udenlandske transportører, civile såvel som militære.
- Bidrage til planlægning, gennemførelse, koordinering og opfølgning af gods transporter til INTOPS, NATOPS og øvelsesvirksomhed i hele verden.
- Deltagelse i en tilkaldevagtordning, hvilket betyder at du forventes i gennemsnit at have en ugentlig tilkaldevagt cirka hver 6 uge.
- Rejse og møde aktivitet uden for normal arbejdstid kan forekomme, men i begrænset omgang.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent, alternativt er du oversergent der er i gang med, har færdiggjort eller er vurderet egnet til gennemførelse af en uddannelse på niveau 5 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

Stillingen ønskes besat af en person med en høj grad af ansvarsfølelse og gode samarbejdsevner. Den rette indstilling og motivation er vigtig for at få succes i stillingen.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen.

Du kan arbejde selvstændig og struktureret, samt håndtere flere opgaver på en gang.

Du har gode kommunikationsevner, herunder skal du være velformuleret i skrift og tale på både dansk og engelsk.

Det vil være en fordel med Movement og Transport (M&T) erfaring fra nuværende eller tidligere tjeneste, men det er ikke et ubetinget krav.

Du skal have en værnsfælles forståendelse og viljen til at yde service på et højt niveau. Det ligger naturligt til dig, at være opsøgende og tilegne dig ny viden indenfor dit fagområde, med henblik på at kunne yde den bedste service overfor vores kunder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du mere end velkommen til at kontakte Teamleder Cargo - Tina Schouborg Andersen på telefon 72 84 07 71 eller sekundært Fg. CH/O – KN Thomas Sigvardt på telefon 41 73 25 93.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 19. april 2020. Samtaler forventes gennemført umidelbart efter ansøgningsfristens udløb eventuelt via VTC.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.04.2020

Indrykningsdato

25.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent