Chef for Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet


Chef for Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet

Kan du lede og føre et kompagni med mange specialister?
Ønsker du et varieret, udfordrende og operativt chefvirke?
Om os
I Panserinfanteribataljon består af den operative stab på 12 personer og en uddannelsessektion (S7) på 9 personer, 1. Panserinfanterikompagni, 2. Mekaniseret infanterikompagni og Stabskompagniet. I det daglige består Stabskompagniet af godt 50 soldater.

Når uddannelsen foregår i rammen af bataljonskampgruppen/panserinfanteribataljonen tilgår de centralt opstillede og uddannede specialdelinger – Opklaringsdelingen, Forsynings- & Transportdelingen, Sanitetsdelingen og CIS-delingen – så stabskompagniet med op mod næsten 200 soldater kan levere den fulde pakke af støtte til bataljonen og bataljonens øvrige enheder. Indeværende forsvarsforlig medfører at opstillingen og uddannelsen af Opklaringsdelingen og Forsynings- & Transportdelingen i forligsperioden overgår til Stabskompagniet og dermed uddannes lokalt. Kompagniet forventes dermed i forligsperioden at vokse til ca. 120 soldater.

Stabskompagniet består både af rutinerede soldater med flere missioner i bagagen og nye soldater fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. I kompagniet findes mange specialistfunktioner, der kræver en lang uddannelse, hvilket stiller særlige krav til både soldaten såvel som ledelsen af kompagniet. Kompagniet og bataljonen lægger vægt på den enkelte soldats trivsel og søger at give plads til både personlig som faglig udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed, som man er stolt af at være en del af.

Kompagniet er pt. indsat i operation GEFION og skal i efteråret 2020 udsendes med hovedparten af soldaterne til Kosovo under ledelse af stabsdelingsføreren.
Om stillingen
Som chef for Stabskompagniet kommer du til at stå i spidsen for et professionelt og ambitiøst kompagni. Du fører kompagniet under operative indsættelser og varetager både den daglige administrative og ledelsesmæssige drift af kompagniet.

Du er indstillet på at indeværende forsvarsforlig og de deri anførte perioder for tilgangen af Opklaringsdelingen og Forsynings- & Transportdelingen kræver dit personlige engagement. Du er direkte ansvarlig overfor bataljonschefen for kompagniets samlede virke, og du indgår i bataljonens chefgruppe.

Du skal have et særligt fokus på personelansvar i forhold til uddannelse og fastholdelse af soldater af alle grader. De mange forskellige specialer kræver dialog og godt samarbejde med respektive underførere for i fællesskab at nå frem til de opstillede målsætninger.

Under feltforhold er du ansvarlig for føring af dine egne enheder og i rammen af kampgruppen/panserinfanteribataljonen er de ikke indsatte enheder underlagt Stabskompagniet. Stabskompagniet er ansvarlig for udførelsen af den logistiske tjeneste i kampbataljonen. Ud fra bataljonens manøvreplan og planen for logistikkens gennemførelse er det kompagnichefen i Stabskompagniet, der fører de logistiske enheder, herunder Supply Area. Stabskompagniet sørger for at bataljonen kan kæmpe.

Bataljonen er udpeget til at udgøre kernen i Danmarks bidrag til NATO Readiness Initiative i 2022. Du skal derfor være indstillet på at opgaven både indeholder en opstillingsperiode i 2021, en beredskabsperiode i 2022 og en forventet efterfølgende indsættelse i 2023.
Om dig
Du er officer og har gennemført grundlæggende officersuddannelse og VUT I/L, VUK eller Føringskursus. Mangler du brigademodulet, er det vores forventning, at du gennemfører føringskurset i efteråret 2020.
Er du premierløjtnant, er der mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er en naturlig leder, som folk samles omkring.

Du er operativt stærkt funderet og har en solid taktisk baggrund.

Du brænder for at uddanne soldater og arbejde med operative enheder.

Du går altid forrest og fremstår som det gode forbillede for dine soldater, og du er både fysisk og mentalt robust.

Du formår at skabe et godt og behageligt arbejdsmiljø, hvor soldaterne trives.

Du har hele tiden målet for øje under hensyntagen til vilkårene for dine soldater og situationen i dit kompagni.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte bataljonschef oberstløjtnant Frank Martin Jensen på telefon 25 66 48 00.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er den 17. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 18 eller 19 med tiltrædelse den 1. juli 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Slagelse

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.04.2020

Indrykningsdato

25.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent