Militærlægeuddannelsen 2021-1-2


Militærlægeuddannelsen 2021-1-2

Om os
FORSVARETS SANITETSKOMMANDO er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
Som sundhedsfagligt ansat i Forsvaret starter du med at gennemgå en særlig basisuddannelse efterfulgt af militærlægeuddannelse målrettet mod de særlige forhold og opgaver man møder i forbindelse med Forsvarets operationer under NATO, FN og OECD.
Om stillingen
OM UDDANNELSEN
Militærlægeuddannelsen er modulopbygget med en varighed på 5-6 måneder.
Der gennemføres ét uddannelseshold pr. år med start ultimo januar. (18. januar 2021)
En stor del af uddannelsen gennemføres med base ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser (CSS) i Aabyhøj ved Aarhus.
Uddannelsesforløbet:
- Basiskursus for sundhedsfagligt personel
- Førstehjælp på kamppladsen
- Idrætsmedicin
- Praktisk Pædagogik
- Advanced Trauma Life Support
- Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)
- Ledelseskursus
- Traumatologi, trin 1 inkl. Operationsøvelse
- Missionsorienteret uddannelse
- Missionsøvelse
- Dykkermedicin
- Flyvemedicin-1

Desuden undervises i:
- Idræt
- Føringsuddannelse
- Lægetjeneste i Forsvaret
- Elektronisk patientjournal (EPJ)
- Omskoling til Forsvarets køretøjer.

Tjenesteforløbet efter gennemførelse af militærlægeuddannelsen har en varihed på 18 måneder, som sammensættes efter Forsvarets behov.
- Mission i international operation
- Sejlads på Nordatlanten
- Øvelser nationalt eller international
- Operativ Flyve- og Navalmedicin
- Advanced Trauma Life Support (ATLS)
- Lægetjeneste nationalt
- Undervisningsopgaver
- SAR-læge vagter
- Mindre studie- og udviklingsopgaver
- Afvikling af ferie og optjent frihed
Om dig
Forudsætning for ansættelse er følgende:
- Medicinsk kandidateksamen
- Klinisk Basis Uddannelse
- Minimum et, gerne to års introduktionsuddannelse
- Bestået afprøvning ved Forsvarets Værnepligt og Rekruttering (ultimo september) som består af:
- Fysisk test, Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder læs mere: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/optagelsesprove---officer/fysisk-test-niveau-1/
- Psykologsamtale
- Samtale med personel fra Forsvaret Sanitetskommando
- Sikkerhedsgodkendelse til Hemmeligt.
- Villighed til at blive udsendt i internationale operationer
Ansættelsesvilkår
Der tegnes kontrakt for 24 måneder, med aflønning efter overenskomst med Yngre Læger herudover lægetillæg, militærtillæg og særlige tillæg under udsendelse samt bonus efter 18 måneders samlet tjeneste
Efter militærlægeuddannelsen gennemføres et tjenesteforløb, som er afhængigt af Forsvarets behov. Typisk som militærlæge i international operation med hæren og sejlads med søværnets inspektionsskibe i Nordatlanten.
Der er efterfølgende mulighed for at tegne reaktionsstyrke- eller rådighedskontrakt.

Rådighedskontrakt:
Efter gennemført militærlægeuddannelse inkl. tjenesteforløbet vil der, under forudsætning af man findes egnet og Forsvarets behov, være mulighed for at tegne rådighedskontrakt uden rådighedspligt eller med rådighedspligt. Kontrakten med rådighedspligt tegnes for 4 år med forpligtigelse til at forrette indtil 20 ugers rådighedstjeneste, samt to udsendelser enten 2 gange 3 måneder eller 3 gange 2 måneder, med et varsel på 3 måneder Der yder et mindre månedligt beløb samt bonus efter 1., 2., 3. og 4. år. Kontrakten kan ved tilfredsstillende tjeneste og Forsvarets behov gentegnes.

Spørgsmål til uddannelsen kan rettes til:

Forsvarets Sanitetskommando

Chefsergent, Kent Lind FSK-P-KPU02@mil.dk, tlf. 72 81 80 45

Spørgsmål specifikt til uddannelsens indhold rettes til:
Overlæge Torben Fjellerad Jørgensen FSK-CS-NKCSS@mil.dk, tlf. 72 81 83 14
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aarhus

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 - RLG-1/RTLG-1/RDLG-1

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

25.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent