Kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) til nyoprettet stilling ved Ledelseselementet i Specialoperationskommandoen (GENOPSLAG)


Kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) til nyoprettet stilling ved Ledelseselementet i Specialoperationskommandoen (GENOPSLAG)

Vil du være en del af et engageret team, der støtter Specialoperationsstyrkernes øverste ledelse?
Vi søger en dygtig og erfaren kaptajn til stillingen som sagsbehandler, med ansvaret for sikkerhedstjenesten indenfor Specialoperationskommandoens myndighedsområde.
Du skal have lyst til at arbejde med sagsbehandling af opgaver inden for informationsstyring, ledelsesstøtte og myndighedsdrift.
Om os
Specialoperationskommandoen bidrager med specialoperationskapaciteter til Forsvarets operative opgaveløsning. Specialoperationsstyrkerne omfatter en kommandostab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Vi kan tilbyde en dynamisk og fleksibel arbejdsplads, hvor der lægges vægt på udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer. Fællesskab, humor og et godt socialt sammenhold kendetegner arbejdsmiljøet ved Specialoperationskommandoen.

Ledelseselementet i Specialoperationskommandoen løser en bred vifte af opgaver, men fokus er at støtte chefen og vicechefen for Specialoperationskommandoen. Opgaverne omfatter bl.a. sekretariatsstøtte til chefen, myndighedsdrift og varetagelse af Specialoperationskommandoens koordinerende samarbejdsudvalg.

Ledelseselementet er et team på fire medarbejdere, hvor fleksibilitet, samarbejde og en fri omgangstone skaber grundlaget for at håndtere hverdagens mangeartede udfordringer. Vi er engagerede og lægger vægt på diskretion, integritet og et godt arbejdsmiljø med en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer, men hvor fleksibilitet periodevis også kan være nødvendig, hvad arbejdstiden angår.
Om stillingen
Stillingen bidrager overordnet til, at Chefen for Specialoperationskommandoen kan træffe rettidige beslutninger på et konsolideret grundlag. Stillingen bidrager direkte til en driftssikker tilrettelæggelse, styring og opfølgning på Specialoperationskommandoens sikkerhedstjeneste og informationsstyring.

Du vil indgå i en dynamisk arbejdsplads, hvor du får bred indsigt i Specialoperationsstyrkernes mangeartede opgaver. Stillingen er alsidig og kan formes efter dine kompetencer, men som udgangspunkt vil dine ansvarsområder være:
• Koordinerende sikkerhedsofficer for myndighedsområdet.
• Sikkerhedsofficer for staben ved Specialoperationskommandoen.
• Planlægge og forestå sikkerhedsrelateret uddannelse.
• Tilrettelægge og koordinere informationsstyring og videndeling ved staben.
• Udarbejdelse af styrings- og policydokumenter med fokus på sikkerhedstjeneste og informationsstyring.
• Støtte til øvrige sagsbehandlere og sektionschefen, herunder bidrage til udarbejdelse af håndakter og sagsoplæg.

Da der er tale om en nyoprettet stilling, er der mulighed for, at du selv er med til at præge stillingens fremtidige indhold, ligesom opgaver kan ændre sig over tid.
Om dig
Du er erfaren KN/KL og du er en kompetent sagsbehandler på M321-niveau gerne med erfaring fra styringsniveau II eller III.
Det er en fordel, hvis du er rutineret bruger af KESDH.

Du har interesse for den militære sikkerhedstjeneste og gerne en baggrund som sikkerhedsofficer, selvom dette ikke er et krav.

Du arbejder struktureret og systematisk og har en interesse i informationsstyring, herunder etablering af processer til informationsstyring, udarbejdelse af informations- og vidensrelaterede planer/direktiver, samt anvendelse af sharepoint-løsninger.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, og har gode kompetencer indenfor kommunikation, planlægning og styring af pålagte opgaver. Du tager ansvar for de pålagte opgaver og formår at rådgive underlagte enheder på en forståelig og konstruktiv måde.

Du sætter dig hurtigt ind i problemstillinger, gennemfører en relevant opgaveanalyse og leverer velkoordineret sagsbehandling og produkter til aftalt tid og i aftalt kvalitet. Du kan holde overblik over flere sideløbende opgaver og kan desuden omstille dig, når forholdende byder det.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Ledelseselementet, major Finn Sode på tlf. 41 38 58 76.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er 14. april 2020 og samtaler forventes afholdt snarest derefter.
Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og ligger ved Aalborg. Specialoperationskommandoen er det faglige og operative kapacitetscenter for Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Chefen for Specialoperationskommandoen er overfor Forsvarschefen ansvarlig for al styrkeproduktion og udvikling indenfor Specialoperationsområdet herunder for styrkeproduktionen og opstillingen af et dansk kernebidrag til en NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt ele-ment i Specialoperationskommandoens motto: Styrke Gennem Fælles Indsats.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.04.2020

Indrykningsdato

25.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent