Rådighedsstilling – Efterretningsbefalingsmand ved 2. Brigades Reserve


Rådighedsstilling – Efterretningsbefalingsmand ved ved 2. Brigades Reserve

Har du lyst og overskud til at indgå i et aktivt team omkring efterretningstjenesten ved 2. Brigade og til at indgå i brigadens mange uddannelsesaktiviteter og øvelser, så har efterretningssektionen en ledig stilling som efterretningsbefalingsmand i reserven tilhørende efterretningssektionen.
Om os
2. Brigade udgøres af brigadehovedkvarteret og de fem bataljoner V/GHR (UDDBTN), V/JDR (UDDBTN), I/JDR (PNBTN), III/GHR (OPKBTN), XIII/SLFR (LINFBTN). 2. Brigade varetager på daglig basis uddannelsen af personel til hærens stående styrke og uddannelsen af værnepligtige menige som en del af Hærens Basis Uddannelse. Derudover indgår brigadehovedkvarteret på nationalt beredskab. Geografisk er 2. Brigade og dens reserve (R2B) placeret på Gardehusarkasernen i Slagelse.

R2B har som erklæret mål at være hærens førende reservestyrke, hvilket vi vil opnå ved professionel bemanding, uddannelse og konstant parathed til at yde substantiel støtte til gennemførelsen af brigadens og bataljonernes aktiviteter og opgaver, både nationalt og internationalt.

R2B består pt. af ca. 100 dedikerede og professionelle befalingsmænd og officerer af reserven.

Om stillingen
Som befalingsmand af reserven i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange myndigheders respektive krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som seniorsergent af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Vi er i øjeblikket fem officerer og en befalingsmand i efterretningssektionen som bistår enten brigadens operationscenter eller plancenter. En ny struktur er i gang med at blive indfaset, og her vil sektionen blive udvidet til otte officerer og ni befalingsmænd.

I forbindelse med brigadens uddannelse af bataljonerne er der rig mulighed for at deltage i stabsøvelser, taktisk træner og feltøvelser. Afhængigt af din nuværende erfaring, så giver dette gode muligheder for at styrke dine egne kompetencer. Aktiviteterne har en varighed på typisk 2-5 dage.

Brigaden er også øvelsestager, og her skal du virke som efterretningsbefalingsmand i enten plancenteret eller operationscenteret, når brigadehovedkvarteret opstilles. Øvelserne foregår i øjeblikket meget i Baltikum, men kan også være i f.eks. Danmark, Tyskland eller England. Øvelserne er oftest af 7-10 dages varighed.

Du skal være indstillet på at forrette tjeneste min. 15 dage om året hvoraf nogle kan være uden tilstedeværelse, i forbindelse med administrativt arbejde fra hjemmet.
Er du bagud på nogle af kompetencerne, så gør det ikke noget, hvis du til gengæld kan forrette tjeneste i flere dage, så vi på den måde kan få mulighed for at uddanne dig.


I stillingen vil du referere til CH/G2/R2B MJ-R Uffe Borgwardt.


Om dig
Du er enten uddannet seniorsergent eller oversergent med potentiale til videreuddannelse.
Du har erfaring med stabsarbejde fra enten BTN eller højere stabe.
Det er en fordel, at du har arbejdet som EBM tidligere og eller har uddannelser inden for efterretningsarbejdet.

Du har et ønske om at opnå flest mulige kompetencer i stabsprocedurer, taktisk forståelse for både egne enheder og modstanderen, opbygning og kendetegn ved modstanderens enheder og procedurer samt analyse af kamppladsen i både stabiliseringsoperationer og kampoperationer.

Du skal kunne begå dig på engelsk og kunne tilegne dig de nødvendige NATO termer i både mundtlige og skriftlige arbejder. Føringssproget på øvelser er engelsk.

Du skal kunne arbejde fokuseret og ambitiøst i længere perioder af gangen, og være kreativ og nytænkende i dine analyser og opgaveløsninger.
Du skal kunne tage initiativ og tiltrække opmærksomhed til vigtige pointer også under pressede situationer.
Du skal have styr på detaljerne, så du derigennem får overblikket.
Du skal have lyst til at løfte i flok, og være god til at dele ud af dine erfaringer og ideer og tage imod andres.

Ansættelsesvilkår
Stillingerne er niveaufastsat som seniorsergent af reserven (M231). Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for stampersonel.

Du bliver aflønnet pr. indkommanderingsdag. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Uffe Borgwardt på telefon 20 66 30 19 eller via mail: ubo@cubusfilm.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved FPS på mail: FPS-BA-BSS06@MIL:DK

Ansøgningsfristen er den 8. april 2020. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

08.04.2020

Indrykningsdato

24.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent