Kontrol- og Uddannelsesansvarlig for Ildstøttetjenestegrenen


Kontrol- og Uddannelsesansvarlig for Ildstøttetjenestegrenen

Har du mod på at tilsikre sammenhæng i krigsførelsens kredsløb for ildstøttetjenestegrenen som helhed? Besidder du stærke operative kompetencer og motiveres du af at skabe brugbare løsninger og resultater gennem stærke relationer og projektledelse?

Så har du her muligheden for et spændende job i Tjenestegrensinspektionselementet for ildstøtte ved Danske Artilleriregiment.
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m., samt er ansvarlig for uddannelsen af værnepligtige og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement (TI- og KIELM) for ildstøtte.

TI- og KIELM varetager alle ildstøtterelaterede policy-, doktrin-, strukturelle og uddannelsesrelaterede forhold. De udgør Hærens ekspertise inden for planlægning og indsættelse af alle ildstøttemidler (Joint Fires) i et multinationalt operationsmiljø.

KIELM er tillige koordineringsansvarlig for Hærens Joint Terminal Attack Controller Evaluator/Instructor (JTAC E/I) element, der i dagligdagen indsættes af netop leder KIELM.

KIELM er Hærens overordnede ansvarlige for Air-Land Integration, Tactical Air Control Parties, Close Air Support og Target Mensuration Only.

TIELM gennemfører i samarbejde med KIELM kapacitets- og kompetenceopbygning og udvikling indenfor ildstøttevåbnet på alle niveauer over BDE, herunder:

- Varetage Hærens kapacitetsansvar for Air Land Integration i snævert samarbejde med Flyvevåbnet og MND N, herunder Tactical Air Control Party kapaciteten.

- Varetage Danmarks nationale forpligtelser forbundet med Target Mensuration Only kapaciteten, herunder opretholdelse af akkrediteringen af National School House.

- Ansvarlig for Hærens bidrag og koordination med øvrige værn og myndigheder ud i Joint Fires.

Ved TI- og KIELM praktiserer vi i høj grad frihed under ansvar og selvstændighed i opgaveløsningerne. Dette er tillige gældende i forhold til arbejdstidsplanlægning, herunder tilstedeværelse ved Danske Artilleriregiment. Vi har en uformel omgangstone og støtter hinanden efter bedste evne på tværs af sagsområder.
Om stillingen
Som sagsbehandler vil du efter direktiv og med direkte ansvar overfor chefen for TIELM både selvstændigt og som bidragsyder løse følgende opgaver:

• Overordnet ansvarlig for underlagte enheder ved Danske Artilleriregiment i relation til uddannelsesgrundlaget, og udarbejder i samarbejde med S7/1DAA de overordnede uddannelsesbeskrivelser for ildstøtte- og luftværnsenheder.

• Varetager ildstøttevåbnets forpligtelser forbundet med udenlandsk øvelsesvirksomhed, herunder Dynamic Front og NAX, hvor fokus er på interoperabilitet og digitalisering.

• Støtter i forbindelse med gennemførelse af Våbenkurser og Fører- og Føringsuddannelser ved REG.

• Koordinerer undervisning i ildstøttetjeneste ved alle Forsvarets uddannelsesinstitutioner med FAK.

• Planlægger og udfører tilsyns-, kontrol og inspektionsvirksomhed indenfor ildstøtte og luftværn samt certificering.

• Koordinerer LI/LL med S7 ved 1 DAA og G7 ved Hærkommandoen.

• Støtter TIELM i doktrinudvikling og tilpasning, herunder ajourføring af de nødvendige overordnede publikationer indenfor ildstøttetjenesten.

• Støtter TIELM i relation til Targeting funktionaliteten.

• Deltage i møder under GSE vedrørende udvikling, udbygning og vedligeholdelse af ØTN og ud-dannelsesfaciliteter.

• Operativ designering som Stabsofficer Arty i TOC ved MND N og/eller FSICC stabsofficer i ram-men af LCC/HKO.
Om dig
Du er erfaren kaptajn med en bred ildstøttebaggrund der har gennemført VUT-I/L eller VUK inklusiv BTN og BDE modulet. Du interesserer dig for uddannelse og operativ ildstøtte, herunder udviklingen af dette. Herudover har du følgende kvalifikationer og kompetencer:

Kvalifikationer - Du har:
• Forrettet tjeneste som delingsfører i, næstkommanderende og/eller chef for et batteri.

• Bestridt en funktion ved enten SKC, AET, AILC, JFC og/eller JFCC.

• Erfaring fra internationale operationer.

Personlige kompetencer:

• Gode evner til at kommunikere både i tale og på skrift.

• Interesse i, og flair for uddannelse af enkeltpersoner og enheder.

• Udadvendt og team-orienteret.

• Lyst til at netværke i forhold til at indhente erfaringer og udvikle ideer i fællesskab med den operative struktur samt studie- og udviklingsmiljøet.

• Nysgerrig, videbegærlig og motiveret for løbende at dygtiggøre sig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Oksbøl kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Hans D. Damm , telefon 5087 3312 eller via e-mail: DAR-TI-CH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 20. april 2020.

Ansættelsesdato 1. juni 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Danske Artilleriregiment (DAR) er oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret i Oksbøl Garnison. DAR har en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.
1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. AFD vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.
2. Kapacitetsafdeling er ansvarlige for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f.eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.
Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.
DAR gennemfører to gange om året Hærens Basisuddannelse (HBU) i Mysundebatteriet, hvor ca. 140 unge mænd og kvinder indkaldes til 4 måneders tjeneste, med efterfølgende mulighed for kontrakt til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) i 8 måneder og efterfølgende mulighed for en videre karriere i forsvaret.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøllejren

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.04.2020

Indrykningsdato

24.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent