2.Eskadre søger TAO-O til fregatten IVER HUITFELDT


Kaptajnløjtnant som Taktisk Officer Overflade til Sea Combat sektionen i fregatten IVER HUITFELDT.

Er du en ambitiøs taktisk officer, der brænder for det operative miljø og ønsker at presse udviklingen af Forsvarets skarpeste maritime kampenheder?

Har du taktisk snilde og de rette ledelsesmæssige værktøjer og visioner til at være en drivende kraft i en division bestående af skarpe ledere og fagligt højt kvalificerede specialister?

Så kan det være, at det er dig, der skal besætte stillingen som Taktisk Officer Overflade (TAO-O) om bord i fregatten IVER HUITFELDT.
Om os
Sammen med sine to søsterskibe er fregatten IVER HUITFELDT blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om mangfoldighed af moderne teknologi og operativ opgaveløsning. Fregatterne løser en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt

Fregatten IVER HUITFELDT har et varieret sejladsmønster. Fregatten gennemgik i første kvartal 2019 Danish Operational SeaTraining (DOST) hos Flag Officer SeaTraining (FOST) i England. Træningen udmøntede sig i, at fregatten, med en toptrænet besætning, er klar til indgå i en deployering i 2020 via NATO NRF eller sammen med andre koalitionspartnere. Der kan derfor forventes indsættelse i INTOPS.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar inden for de muligheder, som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Samarbejde, professionalisme, udvikling og målrettethed er nøgleord i vores hverdag, hvor der også er plads til et smil på læben.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med særdeles gode muligheder for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.
Om stillingen
Som Taktisk Officer Overflade bliver du en ledende figur i Sea Combat sektionen og har til opgave at føre skibets kampoperationer i forhold til overfladeenheder, samt fungere som rådgiver for skibsledelsen inden for dit speciale.

Til søs er du under patruljer, øvelser og operationer leder af det vagtgående hold i skibets operationsrum, hvor du styrer forsvaret af enheden ved brug af de komplekse våben- og sensorsystemer. Endvidere er du en drivende kraft i fregattens taktiske planlægning og opgaveløsning. Med dit speciale bliver du ligeledes en del af det taktiske samspil mellem fregatten og andre overfladeenheder, luftenheder og undervandsbåde, som kan bidrage til opgaveløsningen indenfor dit felt.

Under daglig tjeneste er din opgave at sagsbehandle inden for dit speciale, tilsikre et højt uddannelsesniveau i Sea Combat sektionen, herunder også at bidrage til ledelse og uddannelse af enhedens vagtchefer. Daglig tjeneste foregår i basehavnen i Korsør, men med mulighed for hjemarbejdsdage. Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer(VO), hvorfor vagtdage må forventes.

Vores operative evne afhænger af samspillet mellem avancerede våbensystemer, taktiske procedurer og mandskabet, der betjener systemerne. Der ligger i opgaven for den Taktiske Officer Overflade en vigtig opgave i at udvikle og vedligeholde mandskabets evner til at anvende disse procedurer og systemer, i særdeleshed inden for kampoperationer mod andre overfladeenheder.
Om dig
Du er en taktisk uddannet kaptajnløjtnant eller erfaren premierløjtnant i Søværnet og har gennemført Taktisk Officerskursus (TOK).

Du har talent for overfladekamp og maritime operationer på taktisk niveau og er villig til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for dit område. At du har en stærk faglig interesse for det maritime taktiske område er afgørende for din succes i stillingen, da du vil skulle omgås ildsjæle med stor faglig stolthed, der brænder for deres virke.

Endvidere har du gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at trække i samme retning. Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet - til tider med kort varsel.

Du er egnet til INTOPS og har en godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Vi søger en energisk, effektiv og produktiv medarbejder, som er klar til at give en ekstra hånd med, når der er travlt, og som med et åbent sind kan indgå i et ungt og omskifteligt miljø, i en til tider hektisk hverdag.

Endeligt forventer vi, at du er i stand til, selvstændigt, at lokalisere problemstillinger og forholde dig løsningsorienteret uanset udfordringen. Men også, at du kan indgå i et team og bidrage til gruppedynamikken, der fremmer en fælles opgaveløsning. Du er en udpræget ’teamplayer’, der forstår at arbejde på tværs af divisioner og faggrænser i en ’Whole Ship Approach’.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har stiftet erfaring med taktisk sejlads, operationer og DOST 3 (FOST) i én af Søværnets kampenheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Korsør.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fregattens Operationsofficer, kaptajnløjtnant Jesper Høegh Hansen på telefon 30 16 94 13 eller via mail: 2E-IVER-OPO@mil.dk. Alternativt orlogskaptajn Jan Niegsch, SCA-K-BEM01@mil.dk, telefon 72 85 75 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 17. april 2020.

Ansættelsesdato 1. juni 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 17/18.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.

2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkørring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.

2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.04.2020

Indrykningsdato

24.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent