Cybersikkerhedsattaché til den danske EU-Repræsentation i Bruxelles


Cybersikkerhedsattaché til den danske EU-Repræsentation i Bruxelles

Har du lyst til at arbejde med dansk sikkerheds- og forsvarspolitik i et dynamisk og internationalt miljø i Bruxelles? Har du interesse og måske flair for nye teknologier og cyber? Så kan stillingen som cybersikkerhedsattache ved EU-repræsentationen i Bruxelles være en mulighed for dig.
Om os
Forsvarsministeriets udsendte ved EU-repræsentationen hører organisatorisk under Den Danske Repræsentation ved NATO (DANATO), der varetager Danmarks interesser i NATO og EU samarbejdet.
Om stillingen
Som en af Forsvarsministeriets to udsendte ved EU-Repræsentationen i Bruxelles vil du især skulle beskæftige dig med sager relateret til cybersikkerhed i alles dets aspekter, herunder sikkerheds- og forsvarspolitik, forskning, industrisamarbejde m.v. Der kan dog også i mindre omfang være arbejdsopgaver på relaterede ressortområder.
Som dansk repræsentant i rådsarbejdsgruppen for cybersikkerhed er du med i fastlæggelsen af EU’s linje i forhold til bl.a. at gennemføre sanktioner ifm. cyberangreb, forhande EU-retsakter og politiske hensigtserklæringer.
Forsvarsministeriets udsendte ved EU-Repræsentationen hører organisatorisk under Den Danske Repræsentation ved NATO (DANATO), der varetager Danmarks interesser i NATO og EU samarbejdet. Du vil i det daglige indgå i EU Repræsentationens enhed for EU’s Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP). Derudover er du i tæt og løbende kontakt med Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet om de forskellige sager.
Du skal varetage en stilling med stor selvstændighed og et spændende og omfattende dossier med politisk og offentlig bevågenhed. Arbejdspresset er vekslende, men der må forventes travle perioder med ekstra arbejdstimer.
Dine arbejdsopgaver vil blive nærmere fastlagt under hensyn til dine kvalifikationer samt den løbende prioritering og fordeling af sagsområde.
Om dig
Vi lægger vægt på:
- Relevant akademisk uddannelse på master- eller kandidatniveau.
- Godt kendskab til - og interesse for - ministerområdet, cybersikkerhed og EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde.
- Udadvendt, initiativrig og god til at skabe netværk
- Systematisk og med godt overblik, så der kan skabes overblik og beskrives tendenser i politikudviklingen
- Gode skriftlige og mundtlige formidlingskompetencer på dansk og engelsk samt god lytte/læseforståelse på fransk.
- Du er fleksibel, herunder med hensyn til arbejdstid. Arbejdet er præget af mange møder, der ofte varer længere end normal dansk arbejdstid.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat som enten fuldmægtig eller konsulent, alt efter din erfaring og dine kvalifikationer, og du vil blive aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige tjenestested vil være Bruxelles, Belgien.
Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på tre år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år.
Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2 (A), som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Palle Hvirvelkær på telefon 72 81 96 80
Hvis du vil vide mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte Lars Jensen, forsvarsrådgiver ved DANATO, på +32 491 721076 eller lajens@um.dk
Ansøgningsfristen er den 12. april 2020.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 16 eller 17. Afhængig af situationen vedrørende Covid-19 virussen, vil samtalen kunne blive gennemført på VTC.
Forsvarsministeriet er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen. Du kan læse mere om Forsvarsministeriet på ministeriets hjemmeside www.fmn.dk.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(BE) BRUXELLES

Lokation

Udlandet

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

12.04.2020

Indrykningsdato

24.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent