Konstabel/Terminalhjælper til 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg


Konstabel/Terminalhjælper til 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg.

Vi søger en konstabel/terminalhjælper, der vil være en vigtig del af et Nationalt Støtteelement med et højt aktivitetsniveau og arbejde i et operativt miljø, samtidig skal du være en del af en terminalgruppe, der sætter faglighed højt.
Om os
1. Nationale Støttelement (1 NSE) er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Størstedelen af 1 NSE er netop vendt hjem fra INTOPS i starten af 2020 og påbegynder uddannelse frem imod NRI beredskab 2021.

Vi er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold. Store dele af 1 NSE kommer til at udgøre kernen af 4 NSBTN bidrag til INTOPS februar 2022. I grundstrukturen består 1 NSE af en elementtrop, en forsyningsdeling, en kommandosektion samt forbindelsesofficerer.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan, Kuwait/Irak og Estland. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Stillingen er i terminalsektionen. Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.

Tjenesten ved 1 NSE vil være præget af et højt aktivitetsniveau, dedikerede og professionelle kolleger, samt spændende udfordringer både logistisk og fagligt.

Som terminalhjælper vil du være en af bataljonens specialister inden for terminalvirksomhed. Du vil være en del af en terminalsektion, som lige er hjemvendt fra INTOPS.

Terminalsektionen består af i alt ni medarbejdere med terminalsektionsføreren som daglig leder.

Du skal sammen med holdet eller alene kunne arbejde ud fra direktiver og befalinger, hvor du til tider selvstændigt vil skulle gennemføre opgaveløsningen.
På øvelser eller i mission skal du være den i enheden, der bl.a. forestår udfærdigelse af dokumenter og pakning ved transport af gods, som skal afsendes og være med til håndteringen af lastbiler, tog, fly og andre forsendelsesmetoder. Det er derfor vigtigt, at du har gode boglige færdigheder.

Vi tilbyder en arbejdsplads med mange udfordringer og med mulighed for, at kunne udvikle sig inden for logistiktropperne.
Om dig
Du har gennemgået og bestået den grundlæggende militære uddannelse fra Hæren. Du har kendskab til logistiktroppernes organisation og teknologi, og du sætter en ære i, at holde dine militære færdigheder ved lige.

Det er en fordel, hvis du har erfaringer som terminalhjælper gerne fra en udsendelse. Du er klar til en hverdag, der kan være præget af støtte, i kortere eller længere perioder, til hærens indsættelse i internationale operationer.

Du er indstillet på både at kunne fungere i en specialiseret funktion. Du er god til at skabe relationer, du kan arbejde selvstændigt i perioder, og du har en fleksibel indstilling til opgaveløsning.

Du kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og har erhvervet KØREKORT B, C.

Det er ønskeligt, at du har følgende kurser - FARGO: GRUNDKURSUS ADR, FARGO: SUPPLEMENT KLASSE-1, MILITÆR, IMDG, FARLIGT GODS FLY-SØ TRANSPORT, IATA, FARLIGT GODS PÅ FLY, AFMAN, FARLIGT GODS PÅ MILITÆRE FLY. Alternativt planlægges dette i dit uddannelsesforløb.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1 NSE,
kaptajn Anders Bennedsen på mobil 20 97 77 87 eller mail TRR-4B-100A@MIL.DK alternativt NSE-befalingsmanden seniorsergent Thomas Thulstrup på mobil 50 87 72 26 eller mail TRR-4B-101A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 19. april 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

19.04.2020

Indrykningsdato

24.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent