Daglig leder kommunikationscenter i Arktisk Kommandos Joint Operations Centre


Daglig leder kommunikationscenter i Arktisk Kommandos Joint Operations Centre

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som daglig leder af operationscenter ved Arktisk Kommandos Joint Operations Centre i Nuuk. De operative opgaver bærer præg af det in-ternationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.
Om os
Som daglig leder af kommunikationscenteret får du det daglige for ansvar for Arktisk Kommandos kommunikation med operative militære enheder i operativ kontrol af Arktisk Kommando og kommunikation med samarbejdspartnere både nationalt og internationalt samt samarbejde med nationale myndigheder og instanser. Kort sagt, dit arbejde bliver at holde en effektiv operativ kommunikation kørende, så

Arktisk Kommando til enhver tid kan komme i kontakt med de rette enheder, myndigheder og instanser. Kommunikationscentret skal under din ledelse også støtte Vagthavende Officer i mange andre sammenhænge, herunder eksempelvis eftersøgning- og redningstjeneste, forurening af havmiljøet, støtte til det civile samfund, støtte til Politiet etc. etc.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Har du operativ ledelseserfaring fra tjeneste i kommunikationscenter, og har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur? Så søg stillingen som daglig leder kommunikationscenter hos Arktisk Kommando og få en oplevelse for livet under udstationering i Nuuk.

Stillingen er for dig, der brænder for operativ opgaveløsning i et kommunikationscenter, hvor der er stort fokus på styrket udvikling, uddannelse og effektivisering. Kort sagt, et kommunikationscenter med fokus på styrket professionalisme.

Du vil få ansvar Arktisk Kommandos klassificerede og uklassificerede kommunikation, de syv ansatte i kommunikationscentret og for at have et effektivt samarbejde med Vagthavende Officer og det øvrige operationscenter.

Du vil få ansvar for Arktisk Kommandos vagter i kommunikationscentret, og du vil få ansvar for al øvrig arbejdstids- og ferieplanlægning mv.

Stillingen er midlertidig tjeneste i to-årig, i Grønland, Nuuk, der giver dig og din familie mulighed for at opleve Grønland og dens storslåede natur som fastboende efter gældende regler.
Om dig
Som udgangspunkt forstiller vi os, at du er seniorsergent med en ledelsesmæssig baggrund fra et kommunikationscenter. Alternativt at du potentielt set kan udnævnes til seniorsergent.

Stillingen er for dig, der vil prøve kræfter med tjeneste i en værnsfælles operativ kommandostab. Du vil selvsagt få gode muligheder for kompetenceudvikling og i relevant omfang videreuddannelse. Derudover er jobbet en unik mulighed for at opleve og prøve kræfter med Grønlands storslåede natur.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Arktisk Kommandos Joint Operations Centre (JOC)/Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) kommandørkaptajn Michael Hjorth på FKO-A-CHJOC@fiin.dk eller mob.tlf. +299 49 93 05.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte Nickie Hermansen HR-partner ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på FPS-RA-MA01@mil.dk eller på tlf. +299 49 11 04. Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Grønland er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du
kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfristen er den 5. april 2020. Samtalerne gennemføres løbende som VTC. Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt. Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef. Stillingen ønskes besat senest den 1. maj 2020 eller snarest derefter.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM ARKTISK KOMMANDO

Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.04.2020

Indrykningsdato

24.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent