2 oversergenter (NKDEL) til 6. og 7. HBUKMP 2. EODBTN ved Ingeniørregimentet(Genopslag)


Næstkommanderende deling til 6. og 7. HBU Kompagni ved 2. EOD Bataljon ved Ingeniørregimentet (genopslag)

2. Explosive Ordnance Disposal bataljon. (2 EODBTN) har nu mulighed for at ansætte Oversergenter.

Du kan være en af dem vi søger hvis du brænder for at uddanne soldater, gruppeførere og påtage dig et stort ansvar i dagligdagen?
Om os
2 EODBTN ved Ingeniørregimentet blev oprettet den 1. marts 2011 med det formål, at gennemføre Hærens Basisuddannelse (HBU) for ca. 300 værnepligtige halvårligt i to HBU kompagnier samt uddanne personel i 5 EODKMP på Skive Kaserne.

Fra hvert HBU kompagni hverves et behovsbestemt antal værnepligtige til indtræden på grundlæggende sergentuddannelse og gennemførelse af Hærens reaktionsstyrke-uddannelse. Resten af værnepligtsholdet hjemsendes og designeres i totalforsvarsarkivet med henblik på at indgå i totalforsvaret for en periode på 3 år. Uddannelse af personel i 5 EODKMP skal tilsikre at enheden med sine delinger og sektioner kan løse ammunitionsrekognoscerings-, ammunitionsrydnings- samt Advanced Search opgaver såvel nationalt som internationalt.
Om stillingen
Uddannelsen foregår i rammen af et kompagni med tre delinger, hvor du kommer til at virke som næstkommanderende i en deling, faglærer og instruktør. Som næstkommanderende får du et medansvar i at sikre, at kvaliteten af uddannelsen er så høj som muligt, og at soldaterne opnår gode resultater. Desuden vil du i rollen som fører og leder skulle medvirke til at holdningspræge og udvikle soldaterne og gruppeførerne gennem dit personlige lederskab og din daglige omgang med soldaterne.

Tjenesten veksler mellem uddannelsesdage på kasernen og feltøvelser, hvor du er væk fra kasernen i flere dage. I perioder hvor der er indkaldt værnepligtige er der tale om et højt aktivitetsniveau i de andre perioder af året er der rig mulighed for at afvikle friheder, ferie og deltagelse i efteruddannelse.
Om dig
Du er uddannet oversergent, og skal have lyst til at arbejde med helt unge og uerfarne soldater, og have en interesse i at uddanne dem bedst muligt, således de efter endt værnepligt kan indtræde i en af Forsvarets uddannelser med et godt udgangspunkt.

Du skal kunne samarbejde med nyuddannede befalingsmænd og være en rollemodel for dem. Det vil være en fordel, hvis du har gennemgået sergentuddannelsen i Hæren og har erfaring fra Hærens Basisuddannelse.

Som menneske sætter du en ære i at opretholde en høj faglighed, og gå foran som det gode eksempel. Du er helhedsorienteret og forstår at motivere mennesker omkring dig. Du er fleksibel, omstillingsparat og vigtigst af alt, så brænder du for at uddanne dygtige soldater.

Du har en positiv tilgang til ændrede vilkår og udfordringer, du er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima i enheden og udviser en anerkendende tilgang til andre.

Følgende kompetencer vægtes højt for at komme i betragtning til stilling.

• Har lederpotentiale og har evnen til at lede mellemledere.
• Har en stor faglighed, som ansøger er villig til at bringe i spil og bidrage med.
• Er resultatorienteret og kan holde fokus på givende mål.
• Udviser initiativ og skaber herunder den nødvendige fremdrift m.h.p. at opnå fastsatte mål.
• Kan analysere og beherske anviste opgaver indenfor enheden.
• Kan samarbejdes og herunder udvise hensyn, respekt og omsorg for undergivent personel, sideordnede, foranstående og fortsatte på en naturlig og respektfuld facon.
• Tage initiativ og styring, herunder kommuniker formål og mål med opgaven.
• Tør tage beslutninger.

Det forventes at du besidder følgende grundlæggende kompetencer i forbindelse med tiltrædelse af stillingen, hvis det ikke er tilfældet forventes det, at du inden for en overskuelig periode for bibragt dig disse kompetencer.

• IGR 201, Føringsuddannelse I for ML ved IGR.
• TRR 1451, Køreassistentuddannelse.
• FAGLÆ, Faglærerkursus alment Hæren.
• SKYLE-II, Skydelederkursus 2
• IGR 204, Føringsuddannelse II for ML ved IGR

Du er i besiddelse af kørekort B, gerne C, C/E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fælles overenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte administrationsbefalingsmand ved 2 EODBTN; seniorsergent Ole Øvle Pilgaard på telefon: 72 82 52 05 eller Kompagni chef, Kaptajn, Mikael Jørgensen på telefon: 21 60 84 63 eller 7282 8701.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent seniorsergent Kit Svendsen telefonnummer: 32665306 eller mail FPS-RA-3HOV1@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist 8. april 2020.

Stillingen er til besættelse anrest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Du opfordres til at fremsende dine 2 seneste fokus FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.

Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.

Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

08.04.2020

Indrykningsdato

23.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent