Rådighdsstilling - Major af reserven til Trænregimentets Logistics & Military Police Coordination Cell


Rådighedsstilling – Major til Trænregimentets Logistics & Military Police Coordination Cell

Er du major med interesse for operationer og logistik og vil du fastholde eller udbygge din kontakt til Hæren og Trænregimentet og har du lyst til at arbejde i en organisation, der stiller krav om en resultatsøgende, selvstændig og dynamisk indsats, så har vi et job til dig.

Trænregimentets Logistics & Military Police Coordinations Cell tilbyder nu en reserveofficersstilling i rammen af den logistiske del (G4) af Hærkommandoen som Nationalt Land Operativt Center, der etableres i krise og konflikt.
Om os
Trænregimentet er en landmilitær operativ kapacitet, der i rammen af Hærkommandoen organiserer, styrkeproducerer, opstiller, opretholder beredskaber, leverer styrkebidrag af logistiske enheder på og over brigadeniveauet og militærpoliti samt yder støtte til politiet og andre civile myndigheder. Trænregimentet er tillige Hærens Logistics & Military Police Coordination Cell (LMPCC).

Trænregimentets LMPCC er en ny afdeling. I fred er LMPCC overordnet ansvarlig for at nyttiggøre og koordinere regimentets samlede ressourcer og kapaciteter i forhold til pålagte opgaver og Hærens prioriteringer.

I krise og konflikt indgår LMPCC i den logistiske del (G4) af Hærkommandoen som Nationalt Land Operativt Center (NLOC). LMPCC opgave er at opstille et logistik- og militærpolitirelateret element til støtte for Hærkommandoen med formål at bidrage med fagkompetencer, således at Hærkommandoen kan gennemføre sine operationer.

LMPCC løser opgaver indenfor de logistiske funktionsområder forsynings-, transport-, vedligeholdelses-, sanitets-, personel-, penge og regnskabstjeneste samt Contractor Support to Operations, Host Nation Support og Militærpolititjenesten.

LMPCC bidrager til Hærkommandoens føringskapacitet med formål at gennemføre og koordinere dele af nationale logistiske operationer på det landmilitære område. LMPCC kan skaleres op ved anvendelse af reservepersonel.

LMPCC er organiseret med en planlægnings- og operationssektion, hvor der i alt er tilknyttet 12 rådighedsstillinger.
Om stillingen
Fra januar 2020 er stabsarbejdet omkring Hærkommandoen som NLOC herunder LMPCC virke i rammen af G4 initieret.
LMPCC tilbyder en kaptajn stilling i rammen af G4/HKO som NLOC i krise og konflikt. Stillingen vil overordnet være som stabs- og logistikofficer.

Som reserveofficer ved Militærpolitiet bliver du ansat i en designeringsfunktion i som en del af Militærpolitiets krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/
stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som kaptajn af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du kan forvente op til 14 indkommanderingsdage om året.

Vi tilbyder en faglig interessant tjeneste med gode kolleger og en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til den samlede opgaveløsning.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen skal du være uddannet officer af linjen eller uddannet reserveofficer. Såfremt du ikke allerede er udnævnt major M331 beror en udnævnelse til M331 og ansættelse i stillingen på en realkompetenceafklaring af dine militære og civile uddannelser, erfaring og kompetencer. Til LG 5. stillinger kræves en relevant akkrediteret masteruddannelse (uddannelsesniveau 7) suppleret med relevant civil og militær erhvervserfaring.

Du har solid erfaring som linjeofficer eller reserveofficer i logistiktropperne. Det er ønskeligt, hvis du har kendskab til Trænregimentets organisation, virke og opgaveløsning.

Du har solid erfaring med stabsarbejde og mekanismerne i højere stabe herunder med operationer og logistik og gerne fra brigade- og divisions-niveau.

Som person ser du muligheder frem for begrænsninger, og trives godt med vide rammer og med et ansvarsområde, der stiller krav om en resultatsøgende, dynamisk, selvstændig og vedholdende indsats.

Du er selvstændig og analytisk tænkende, danner dig hurtigt et overblik over et omfattende og komplekst sagsområde, og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Du formulerer dig kort og præcist i skrift og i tale, ligesom du overholder givne terminer uden at gå på kompromis med kvalitetskrav.

Du er omstillingsparat og tilpasser dig hurtigt vekslende krav og vilkår i opgaveløsningen. Du er i stand til at bevare overblikket, og trives godt i en til tider travlt miljø, der byder på komplekse opgaver, som du følger til dørs.

Vi forventer, at du har en høj grad af helhedsforståelse, og at dine gode samarbejdsevner gør, at du hurtigt etablerer relationer.
Ansættelsesvilkår
Reservestillingen er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i
henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på
17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.
Du skal være, eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for LMPCC, major Anders Chr. Jørgensen på mail: TRR-LMP-01@FIIN.DK eller telefon 72 83 61 00.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfrist er den 13. april 2020. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende pr. telefon.

For at komme i betragtning til reservestillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

13.04.2020

Indrykningsdato

23.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent