Driftsassistent til sejlads med Fregatten IVER HUITFELDT.


Driftsassistent til sejlads med Fregatten IVER HUITFELDT.


Sergent, driftsassistent til Division 21 – 2. Eskadre – Flådestation Korsør

Om os
IVER HUITFELDT er en af Forsvarets tre fregatter med basehavn i Korsør. Det er en af Danmarks mest komplekse arbejdspladser, når det drejer sig om mangfoldighed af moderne teknologi og menneskeligt samspil.

Teknisk division består af 24 mand, som maskinsektionen er en del af. Maskinsektionen består af en officer, en sergent og ti menige.

Fregatten er en højteknologisk platform, hvor de fleste systemer er elektronisk styret og overvåget. Fremdrivningsmaskineriet består af 4 stk. V20 MTU dieselmotorer med 11.152 Hk hver. Derudover er der hjælpemaskineri og systemer til vandproduktion, vandrensning, olierensning, aircondition anlæg og meget mere.

I teknisk division lægger vi vægt på løsningsfokuseret service med faglig stolthed. Det betyder, at vi forventer vilje til at handle og til at bidrage til opgaveløsningen, som ofte er under forhold, hvor der er behov for at udvise fleksibilitet. Vi har en forventning til, at der udvises ansvar for egen og andres faglighed, så vi samlet fremstår professionelle.

Det er vigtigt for os at fastholde et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone med respekt for den enkelte kollega.


Om stillingen
Teknikdivisionen består af atten menige, otte i elektrosektionen og ti i maskinsektionen, to befalingsmand og fire officerer.

Du vil indgå som en del af maskinsektionen, hvis opgave består i at reparere og vedligeholde alle mekaniske systemer. Du vil være assistent til sektionsofficererne og primært arbejde sammen med driftsofficeren.

Som driftsassistent er dine ansvarsopgaver at være daglig leder for det menige personel i divisionen, herunder bl.a. at klargøre til dagens arbejder, forberede reparations- og vedligeholdelsesarbejder, sørge for, at skibets maskineri er klar til sejlads, at der er sø-klargjort og rengjort på teknikdivisionens områder.

Desuden vil du også indgå som en del af enhedens brandberedskab som vagtassistent.

For det tilfælde, at du ikke har sergent- og/eller maskinistuddannelsen, kan der for den rette kandidat, blive indgået en uddannelsesaftale for de omtalte uddannelser over en periode på forventeligt tre år.

Vil du være med til at sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt?

Så kan vi tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og ønsker. Der må derfor påregnes rejseaktivitet samt tjeneste væk fra hjemme udover sejlende tjeneste.


Om dig
Du er udnævnt sergent og har gennemført grundlæggende sergent uddannelse med tilfredsstillende resultat, eller er optaget på Søværnets Sergentskole. Samtidig er du også uddannet indenfor det maskintekniske område og har svendebrev, eller er elektriker med maskinteknisk erfaring.

Vi forventer, at:
Du tidligere har sejlet på Søværnets enheder som drifts/maskin- eller el-gast.
Du er robust og kan sige til og fra på de rigtige tidspunkter.
Du kan prioritere og skabe dig et overblik over mange opgaver i et hektisk miljø, samt holde fremdrift i disse.
Du er i stand til at arbejde selvstændigt og samtidig kan indgå i team.
Du er energisk, effektiv og har ikke noget imod at yde en ekstra indsats når der er travlt.
Du er åben, og med åbent sind kan indgå i et ungt og omskifteligt miljø, i en til tider hektisk hverdag.
Du er omstillingsparat og klar til at tage de udfordringer, der er i Fregattens fremtidige opgaver, nationalt som internationalt.
Du kan anvende PC, herunder Word, Excel og Outlook på brugerniveau.
Du kan sikkerhedsgodkendes til HEMLIGT.

Helbredskrav:
Du kan godkendes til helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Du kan bestå Forsvarets Fysiske Test.
Du findes egnet til røgdykker.

Ønskelige kvalifikationer
Skibsmaskinist (STCW III/3).
Fabrikskurser i MTU 8000 og/eller Caterpillar 3500B.
Har gennemført sergentuddannelse eller er optaget på Søværnets Sergentskole.
Har sejladserfaring fra tidligere.
At du er teoretisk velfunderet.
Har Demars Basiskursus og PM Medarbejder.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fregattens vedligeholdelsesofficer, kaptajnløjtnant Peter Jørgensen. Kontakt mail: 2E-IVER-VLO@mil.dk eller telefon 72 85 43 03.
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 14. april 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 17.

Stillingen er til besættelse Korsør


Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

14.04.2020

Indrykningsdato

23.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent