Sagsbehandler/Geospatial Information Staff Officer ved Hærens Geospatiale Center i Skive (genopslag)


Sagsbehandler/Geospatial Information Staff Officer ved Hærens Geospatiale Center i Skive

Er du officer med en bred almen- og gerne teknisk viden samt erfaring inden for Forsvaret og vil du være med til at sikre kontinuerlig udvikling og brug af Geografiske Informationssystemer (GIS) i Forsvaret?
Er du udviklings- og opgaveløsningsorienteret? Er du god til at samarbejde og kan du arbejde selvstændigt?

Kan du svare ja til det, så søger vi ved Hærens Geospatiale Center (GEOCEN) i Skive en erfaren, nytænkende, analytisk stærk og gerne teknisk uddannet officer til vores operative Geospatial Support Teams (GST).

Du skal se muligheder frem for begrænsninger – og ikke gå på kompromis med kvalitet og dybde i dit arbejde.
Om os
GEOCEN udgør Hærens spydspids og kompetencecenter inden for det geospatiale område ved Ingeniørregimentet.

Pr. 1. december 2019 vil GEOCEN bestå af 17 medarbejdere med såvel militære som civile baggrunde. Hovedopgaverne er doktrin/policy, organisationsudvikling, softwarekendskab, kort- og dataproduktion, datamanagement, GIS-uddannelser og kurser samt operativ støtte.

Det geospatiale område i Forsvaret er i markant udvikling. Vi støtter primært Hærens myndigheder og enheder, men har også berøring med de øvrige værn, civile firmaer og andre statslige organisationer. Centrets sætter derfor en stor ære i at personel er veluddannet og værdsættes.

Vi tilbyder en stilling i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone og med engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og tage hensyn til de mennesker, vi arbejder med.

Vi arbejder primært på Windows og ESRI ArcGIS-platform, men også mange andre civile- og militære systemer anvendes.
Om stillingen
Stillingen er en sagsbehandler funktion inden for GEO/GIS samt operative støtte inden for det militærgeografiske område.
Dine arbejdsopgaver som sagsbehandler vil primært udspringe af den overordnede virksomhed relateret til det geospatiale område, men kan omfatte en bred vifte af udviklingsrelaterede analysearbejder. Du skal bidrage til udvikling og iværksættelse af projekter, bidrage til konceptudvikling inden for det geospatiale område samt årlige budgetter og rapporteringer for sektionen.
Du skal bidrage til sagsoplæg, notater, håndaktere m.m. på højt niveau og du vil fungere som sparringspartner for afdelingens- og centerchefen inden for dine ansvarsområder.
Du skal forvente en stor grad af frihed inden for de tildelte sagsområder med et afledt behov for en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen. Som medarbejder i GEOCEN skal du trives med at bevæge dig inden for et meget bredt spektrum af GIS-området.
Gennem rådgivning, undervisning, information og sagsbehandling skal du støtte Forsvarets enheder på doktrinært og teknisk niveau inden for GIS-området. Det danske forsvar opererer i en global verden - og din hverdag vil være præget af mangeartede opgaver af både national og international karakter.

Dine arbejdsopgaver som GISO (Geospatial Information Staff Officer) vil bredt være indenfor:
• Samordning, bestilling, prioritering og koordination af datapakker, systembehov til BDE/SOKOM digitale GEO/GIS eller kortbærende systemer.
• Overvejelser, planlægning og befaling for anvendelsen af GEO/GIS kapaciteter som stabsofficer i rammen af enten BDEST eller C-SOCC J2 staben (SOKOM) og underlagte ENH/Systemer.
• Forestår udarbejdelsen af scenarier til brug for enhedens føringsuddannelse og til den interne rutinering af staben.
• Deltager i udarbejdelse, koordination og gennemførelse af operationsplaner med fokus på GEO tjenesten.
• Udarbejder udkast til direktiver, bestemmelser og procedurer (SOP/SOI).
• Støtte til planlægning og udførelse af kommende operationer gennem deltagelse i stabsarbejde og føring

Du skal påregne rejse-/øvelsesaktivitet i indland såvel som udland.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med store faglige og personlige udfordringer, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.
Om dig
Du er officer med baggrund i Hæren og optimalt hvis du allerede er ingeniørofficer (IGO) samt at du har gennemført videreuddannelseskursus (VUK) eller ækvivalerende og gerne suppleret med en teknisk uddannelse (civil som militær).

Dit forandringsberedskab er højt og du er i stand til systematisk at nedbryde opgaver og tage de nødvendige beslutninger. Du er iderig og bryder med vanetænkning ved at udfordre eksisterende koncepter og løsninger uden at miste realitetssans og fodfæste.

Du er en stærk kommunikator og leverer grundig sagsbehandling i høj kvalitet og til rette tid. Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale - engelsk gerne på et højt teknisk niveau. Du forstår selvstændigt at formulere og præsentere løsninger i skrift og tale til chefer og kollegaer såvel som GEOCEN kunder.

Du har en naturlig procesforståelse, og du evner at samarbejde med kollegaer fra andre funktions- og fagområder. Du trives som en proaktiv, fleksibel og selvstændig holdspiller. Du har veludviklede analytiske evner, arbejder struktureret og er god til at tilegne dig ny og kompleks viden. Du tager naturligt initiativ og befinder dig godt med en omskiftelig hverdag.

Du har gerne en geospatial baggrund og IT-flair. Du brænder for det lidt nørdede og trives med de daglige teknikaliteter og udfordringer, der opstår i løbet af dagen, men ønsker stadig det operative islæt og øvelsesaktiviteter.

Derudover lægger vi vægt på, at du er en tålmodig person, at du er en selvstændig og handlekraftig person med gode samarbejdsevner, og forstår at bevare overblikket og træffe beslutninger i et til tider hektisk miljø.
Du har vilje til at lære det operative geospatiale miljø og arbejdsgange at kende, og du er i stand til at holde mange bolde i luften også når det går hurtigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Jens Henrik Svenningsen, tlf. 72 82 53 61. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 13. april 2020. Samtaler forventes gennemført kort tid efter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjem-meværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemme-værnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

13.04.2020

Indrykningsdato

23.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent