Til opbygning af ny besætning søges næstkommanderende til 6. besætning af THETIS-klassen.


Til opbygning af ny besætning søges næstkommanderende til 6. besætning af THETIS-klassen.

Ambitiøs og kompetent orlogskaptajn søges til attraktiv stilling som Næstkommanderende i 6. besætning på THETIS-klassen.
Om os
Vores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc. Enheden deltager også jævnligt i større, multinationale øvelser.

Du vil indgå i en besætning med ”højt til loftet”, og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed. Opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger, hvor dagene kan blive udfordrende. Vi garanterer dog, at du vil få uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel.

Stillingen vil medføre fast tjenestested i Frederikshavn, men langt størstedelen af tjenesten vil foregå med sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også farvandet omkring Island. Der kan dog forventes perioder med tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn.

Sejladsperioderne er af ca. seks - ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år (ca. 160 sejldage), idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet. Det tilstræbes således, at besætningerne har hver anden jul ude og hver anden jul hjemme. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så man enten har sommerferie i for- eller sensommeren. Der er en stor grad af planfastholdelse i DIV 11, hvilket gør det lettere også at planlægge ved siden af arbejdslivet.
Om stillingen
Som Næstkommanderende har du ansvar for skibets daglige drift, tilsyn og overordnede handleplaner. Du er det primære udførende led i relation til opgaver stillet af Skibschefen, og du tilsikrer at disse udføres som ønsket.

Du er skibschefens stedfortræder, hvorfor der vil blive lagt vægt på dit potentiale i den sammenhæng.

Du er Chefens nærmeste sparringspartner i forhold til skibets opgaveløsning og besætningens kompetenceudvikling. Du har derfor et betydeligt ansvar for personellet, og du skal løbende tilsikre, at besætningen har de mest optimale forhold at arbejde under.

Dine opgaver spænder bredt, og du arbejder selvstændigt med iværksættelse og koordination af arbejder og projekter, der sikrer skibets virke året rundt.

Du er leder af Forvaltningsdivisionen med Banjermesteren og Proviantregnskabsføreren som dine nærmeste medarbejdere. De vil kompetent og selvstændigt støtte dig i dit arbejde og medvirke til at koordinere skibets rutiner og opgaver. Du vil derudover koordinere øvrige opgaver gennem møder med resten af befalingsmændene i besætningen.

Endelig varetager du en række konkrete funktioner, herunder sikkerhedsofficer og flydæksofficer og en række andre opgaver efter Chefens nærmere ordre.

Du får i stillingen mulighed for at udvikle dine lederevner gennem i direkte personaleansvar. Du vil også have mulighed for udvikling af dine personlige kompetencer, både praktisk om bord på en THETIS-klasse samt ved gennemgang af kurser og anden uddannelsesvirksomhed.

Vigtigst af alt, vil en stilling som Næstkommanderende tilbyde en mulighed for at udfordre dine evner som leder, og bibringe dig personlig udvikling, du vil kunne drage stor nytte af i dit videre karriereforløb i Forsvaret.
Om dig
Du er en ambitiøs orlogskaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin-II/Ledere (VUT-II/L), Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende. Der vil i udvælgelsen af kandidater til samtale blive lagt vægt på, om du, på sigt, er eller kan vurderes egnet til chefniveauet.

Vi forventer, at du har erfaring fra sejlende tjeneste og gerne med erfaring fra Nordatlanten. Derudover har du erfaring som sagsbehandler, gerne på både værns- og værnsfælles niveau.

Du har indgående kendskab til forsvarets opgaver og struktur, og du har et helhedsperspektiv for opgaveløsningen, primært i Nordatlanten.

Du skal kunne bevare overblikket i pressede situationer, hvor dine evner til mandskabsbehandling og samarbejde, samt at planlægge og koordinere er meget centrale.
Der vil også blive lagt stor vægt på dine kommunikative evner, både i skrift og tale på dansk som på engelsk. Ligesom gode analytiske anlæg og din evne til at skabe og vedligeholde menneskelige relationer er en forudsætning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Stabschefen for 1. Eskadre kommandørkaptajn René Paarmann Fuglsig på telefon 4130 9702.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 11. april 2020.

Ansættelsesdato 1. juni 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

11.04.2020

Indrykningsdato

23.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent