Uddannelses- og efterretningsofficer (S72) til Hærhjemmeværnsdistrikt Syd-sjælland og Lolland-Falster


Uddannelses- og efterretningsofficer (S72) til Hærhjemmeværnsdistrikt Syd-sjælland og Lolland-Falster

Vil du arbejde med enhedsuddannelse og efterretningstjeneste? Kan du eksekvere infanteriuddannelse for delinger og grupper og drive efterretningskredsløbet? Så skal du søge stillingen som Uddannelses- og efterretningsofficer (S72) ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster er en operativ national militær myndighed under Landsdelsregion Øst. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hærhjemmeværnet og Totalforsvarsstyrken.

Distriktet består af en fast stab med 13 militære og civile medarbejdere, 16 hjemmeværnskompagnier i den frivillige struktur, en reservestruktur med 24 officerer og befalingsmænd på rådighedskontrakt samt en frivillig operativ stab. Distriktsdomicilet er placeret Vordingborg Kaserne.

Den faste stab er organiseret med en operations- og uddannelsessektion samt en logistik-sektion (svarende til BTN S-struktur).

Operations- og uddannelsessektionen (OPUSEK) er omdrejningspunktet for distriktets planlægning, uddannelse, øvelser og operative virke. Operativt virke omfatter udover den operative planlægning også varslede og uvarslede indsættelser i dagligdagen.

Jobbet består primært i at arbejde med uddannelse af vores frivillige hjemmeværnssoldater. Du vil få det koordinerende uddannelsesansvar for enhedsuddannelsen af et infanteri kompagni og en opklaringsdeling. Du vil i samarbejde med landsdelsregionen planlægge og gennemføre øvelsesaktiviteter for infanteri, opklaring og patrulje enheder.
Om stillingen
I dit daglige virke kommer du til at indgå i et samarbejde med yderligere to officerer og to befalingsmænd i OPUSEK. Din nærmeste foresatte er sektionschefen som er major.

I stillingen vil du få en bred berøringsflade til Landsdelsregion Øst, Hærens brigader og bataljoner samt Hjemmeværnet generelt.

Jobbet består primært i at arbejde med uddannelse af vores frivillige hjemmeværnssoldater. Du vil få det koordinerende uddannelsesansvar for enhedsuddannelsen af et infanteri kompagni og en opklaringsdeling. Du vil i samarbejde med landsdelsregionen planlægge og gennemføre øvelsesaktiviteter for infanteri, opklaring og patrulje enheder.

Din operative funktion er leder af efterretningselementet i distriktets operative stab. Du vil indgå du i distriktets operative stab og distriktets vagthavenderoste med en uges vagt ad gangen (24 – 7) hver 6.-8. uge. Vagten bestrides som en tilkaldevagt.

Vi tilbyder gode kollegaer, faglig sparring og gode muligheder for at tilrettelægge tjeneste fleksibelt. Jobbet kræver en del aften- og weekendarbejde.

Der er tale om en fast stilling med fast tjenestested i Vordingborg. Der vil være mulighed for at kombinere stillingen med VUK.

Bemærk at stillingen ikke kan søges af M312, som forretter førstegangstjeneste i rammen af en lokal tjenesteplan.
Om dig
Du er premierløjtnant (M312) og har forrettet førstegangstjeneste ved et regiment i Hæren.

Du har interesse for at lave velfungerende militære enheder baseret på Hærens taktiske standarder. Du ønsker at arbejde med de frivillige hjemmeværnssoldater og møde dem hvor de er, med den fornødne respekt og forståelse for forskelligartethed.

Du er en fleksibel holdspiller, og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere mellem nødvendigt hensyn til de frivilliges funktions-vilkår og opbygningen af militære kapaciteter.

Du har et ønske om en sammenhængende tjenesteperiode på min. 2-3 år hvori du kan opnå erfaring med tjenesten ved et Hærhjemmeværnsdistrikt og gøre gavn for både den faste og frivillige struktur.

Du har erfaring med mennesker og ledelse samt en forkærlighed for føring og ansvar. Du kan udvikle det frivillige personel gennem konstruktive tilbagemeldinger og positiv dialog. I forbindelse med planlægningsopgaver arbejder du effektivt og stringent under hensyntagen til tid og ressourcer. Du sikrer, gennem effektiv ledelse og styring, at enhedernes uddannelsesmål nås.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, desuden er du forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Operations- og uddannelsessektionen, major Casper Emil Holland, på telefon: 7247 6111, eller via mail: HDSLF-CHOPU@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent: Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 7281 9144.

Ansøgningsfristen er 26. april 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Tiltrædelse forventes 1. august 2020 eller efter aftale med afgivende myndighed.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, skal du medbringe disse til en evt. samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Hjemmeværnskommandoen (HJV) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJV er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

HJV er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJV står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJV med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

26.04.2020

Indrykningsdato

23.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent