Mekaniker til STKMP/I/GHR


Mekaniker til STKMP/I/GHR

Er du uddannet mekanikker?

Og vil du gerne kombinere dette med tjenesten ved en operativ enhed, med mulighed har en afvekslede dagligdag?

Om os
Vedligeholdelsessektionen er en del af Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon / Gardehusarregimentet på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Ved kompagniet hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og ledere. Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber imod at fastholde vores position som Hærens bedste stabskompagni.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.

Kompagniet var som de første i Hæren, en del af reaktionskampgruppe 2013-II. Kompagniet indgik i 2015 i reaktionskampgruppe 2015-I, som samtidig er en del af NATO beredskabsenhed(NRF) og senest som en del af VJTF beredskabet i 2017.

Som ansat i Stabskompagniet kan du også forvente at deltage i internationale operationer. Kompagniet har været udsendt til ISAF 5, 11 og senest opstillet en sikringsdeling til Operation Inherent Resolve hold 7. Kompagniet forventer at blive udsendt til Kosovo i efteråret 2020.

Følg kompagniet på Facebook: https://www.facebook.com/stabskompagnietshverdag/?ref=bookmarks
Om stillingen
Kompagniets vedligeholdelsessektion er organiseret med en sektionsfører, en gruppefører og fire mekanikere.

Som mekaniker i kompagniet, er du sammen med sektionsføreren ansvarlig for at kompagniets køretøjer til enhver tid er i færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt stand.

Du vil også komme til at løse øvrige opgaver i kompagniet, f.eks deltagelse på skydebanedage, øvelser osv. som del af din uddannelse. Din kerneopgave er dog at bidrage til, at kompagniet kan deltage i taktiske aktiviteter i rammen af bataljonen.

For fremtiden vil kompagniets køretøjer primært bestå af PMV G4, PIR V, MAN HX, EAGLE V, WISENT samt hjulbjærgningsvogne foruden de almindelige hjul køretøjer. Herudover yder vi støtte til resten af bataljonen køretøjer. IKK CV90 og Leopart 2.

Under feltforhold indgår vedligeholdelsessektionen i rammen af kommandodelingen i kompagniets KSN-område og bidrager her til vagttjeneste, nærsikring og nærforsvar samt drift af KSN på lige fod med resten af delingen. Fra samme KSN varetages kompagniet vedligeholdelsestjeneste under kommando af sektions- og/eller gruppeføreren.
Om dig
Du er faglært mekaniker og skal som minimum være udnævnt konstabel.

Du har en interesse i en faglig stilling, hvor du dagligt løser reelfaglige opgaver. Vi søger en med-arbejder der har god arbejdsmoral og godt humør.

Det er en fordel, men ikke et krav at du har:

- kørekort kategori B, C og C/E
- uddannet på PMV G4, PIR V samt WISENT
- forrettet tjeneste i internationale operationer

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.

Du besidder initiativ, således at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Vi forventer, at du er opsøgende i dagligdagen, med henblik på at optimere kompagniets opgaveløsninger bedst muligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabskompagniet; næstkommanderende premierløjtnant Anders Nieburg på
telefon 25 66 48 41 eller på mail GHR-1B-000B@FIIN.DK, eller kompagnibefalingsmand oversergent Thomas Christensen på telefon 25 66 48 45 eller på mail GHR-1B-001A@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 30. april 2020 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Slagelse

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.04.2020

Indrykningsdato

20.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent