Projektorienteret sagsbehandler til koordinationssektionen ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab (GENOPSLAG)


Projektorienteret sagsbehandler til koordinationssektionen ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab (GENOPSLAG)

Er du kaptajn – eller erfaren premierløjtnant?
Ønsker du at være med til at sætte dit præg på et unikt arbejdsområde i Flyvevåbnet?
Kan du udarbejde oplæg og omsætte beslutninger til handling; og motiveres du samtidig af høj grad af ansvar og autonomi i dit daglige virke?
Har du tilmed gode kommunikationsevner og en stor interesse for udvikling og synergimuligheder?
Om os
Flyvevåbnets Administrative Fællesskab (FAF) er en afdeling under Operations Support Wing. FAF har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til flyvevåbnets niveau lll myndigheder, herunder yde støtte flyvevåbnets wings i forvaltning og administration af personel.

FAF består af en central del, Koordinationssektionen på Flyvestation Karup, og tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Skrydstrup og Karup. Koordinationssektionen består af en ledelse samt to elementer; Policy og Koordinations- samt Administrationselementet.

Vores motto er ”Effekt gennem støtte”, hvilket leveres af vores fagspecialister hver dag, med kunden i centrum og kvalitet i højsædet.

Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, hvor alle bidrager til, at det er en god arbejdsplads.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Koordinationssektionen vil du blive placeret i ledelsesteamet og herfra vil du få mulighed for at kaste dig ud i de forskelligartede opgaver som stillingen byder på.

Stillingens hovedfokus vil være sagsbehandling med det formål at identificere relevante projekter, der skal iværksættes i FAF. Afhængigt af projektporteføljens omfang vil stillingen også kunne indebære at skulle lede et eller flere projekter fra start til slut.

Foruden projekt-sagsbehandling skal stillingen også sagsbehandle områder af mere generel karakter, herunder koordinere sagsområder på tværs af FAF; eksempelvis administrative bestemmelser og procedurer på INTOPS-området samt forankring af læring og udviklingsaktiviteter. Der vil være behov for kontakt og koordination med alle Flyvevåbnets myndigheder samt koncernens øvrige styrelser.

Stillingen er ideel til at udvikle dine færdigheder som sagsbehandler og få et indblik i en myndighed, der har berøring til med hele Forsvaret. Du vil tillige kunne opbygge en faglig viden og forståelse omkring administration og forvaltning i Forsvaret, som uden tvivl gavne din videre færd og lederpotentiale i Flyvevåbnet.

Din dagligdag vil være fleksibel og med faste arbejdsområder, men der kan opstå perioder, hvor opgaver må omprioriteres og sektionens fulde fokus vil være krævet for at nå deadlines.
Om dig
Først og fremmest søger vi en officer, der er nysgerrig på administrationsområdet. Du er formentlig kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L.
Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med VUK eller også er du optaget på VUK, men endnu ikke startet. Som premierløjtnant, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Vi lægger vægt på, at du har evne og lyst til at arbejde selvstændigt med et bredt sagsområde. Herunder forventer vi, at du trives med at planlægge, igangsætte og drive projekter frem til deres afslutning med fokus på bl.a. høj kvalitet og overholdeles af deadlines. Vi forventer, at du har gode analytiske evner, er struktureret og har gode kommunikations evner; både i tale og på skrift.

Du har gode samarbejdsrelationer og er god til at bygge netværk, idet du i starten af din karriere hos os vil skulle bruge tid sammen med vores specialister for at forstå den komplekse hverdag vi lever i.

Idet din berøringsflade i FAF vil være stor, så er det en klar fordel, hvis du har en udviklet sans for diplomati og formår at skabe opbakning til de projekter som sættes i gang.

I FAF prioriterer vi medarbejderen højt og vi har, gennem gensidigt kendskab og respekt, konstant fokus på udvikling af dine kompetencer og derfor vil du opleve ekstra støtte indtil du har tillagt dig den nødvendige faglige indsigt. Det er dermed ikke en forudsætning, at du har arbejdet med det administrative område tidligere for du vil i hverdagen være omgivet af specialister, der kan give dig den nødvendige faglige indsigt til at få succes i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KN Steffen B. Lunn på tlf. 728 44814 eller mail OSW-AC-004@fiin.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.04.2020

Indrykningsdato

20.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent