Sagsbehandler med ansvar for sikkerhed, krypto og logistik til taktisk kommunikation ved KALA/FMI.


Sagsbehandler med ansvar for sikkerhed, krypto og logistik til taktisk kommunikation ved KALA/FMI.

Kommunikationssektionen har ansvaret for studie/udvikling, anskaffelse, implementering, drift og udfasning af kommunikationsmateriel. Dette indebærer koordination med FMI´s kunder på det landmilitære område herunder Hærkommandoen, Hjemmeværnet og specialstyrkerne.
Omgangstonen hos os er uformel, men bygger på en høj faglighed og en høj grad af servicemindedhed. Vi prioriterer at udvikle og fastholde dygtige medarbejdere via kompetenceudvikling og personlig udvikling.
Om os
Med direkte reference til sektionschefen får du ansvaret at sikre sektionens drift. Støtte sektionens sagsbehandlere med viden inden for sikkerhed og logistik. Og Styrke kombination logistik – taktik og teknik.
Særligt områderne GPS, Antenner, TETRA, og Batterier der hver bestrides af en ingeniør, bliver nære samarbejdspartnere.
Arbejdsopgaverne indbefatter:
• Støtte øvrige sagsbehandlingsområder med taktisk og logistisk forståelse.
• Støtte med viden om sikkerhed og krypto
• Sagsbehandling hjemmeværnets kommunikationsbehov.
• Deltagelse i markedsundersøgelse, udbud samt afprøvning af materiel
• Varetagelse af funktionen som projektleder for mindre materielanskaffelses-/bortskaffelsesprojekter.
• Udarbejde planer for systemområdets tekniske udvikling på kort og lang sigt.
• Bidrage til udarbejdelse af driftsplan for nye kapaciteter
• Tværgående sagsbehandling og løsning af ’Ad Hoc’ opgaver.
Om stillingen
Du er en erfaren oversergent eller seniorsergent, der har erfaring med SAP enten MM eller PM modulerne. Og du har interesse i at arbejde med sikkerhed. Du forstår dig på teknik eller har interesse i det.

• Erfaring med forsvarets materiel styringssystem (SAP).
• Kendskab til forsvarets kommunikationsmateriel er en stor fordel
• Kenskab til 358-1 militærsikkerhed
• Forståelse for krypto forvaltning
Om dig
Du er en erfaren oversergent eller seniorsergent, der har erfaring med SAP enten MM eller PM modulerne. Og du har interesse i at arbejde med sikkerhed. Du forstår dig på teknik eller har interesse i det.

• Erfaring med forsvarets materiel styringssystem (SAP).
• Kendskab til forsvarets kommunikationsmateriel er en stor fordel
• Kenskab til 358-1 militærsikkerhed
• Forståelse for krypto forvaltning
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende sektionschef seniorsergent Kasper Hedegaard på telefon 2555 2471

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn, Kenett Lumbye på telefon 32 66 56 14.

Ansøgningsfristen er 13. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efterfølgende.

Ansættelsesdato 1. juni 2020 eller snarest muligt herefter. Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen og eventuelt medsende referencer, men er ikke et krav.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

13.04.2020

Indrykningsdato

19.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent