Teknisk sagsbehandler LEOPARD 2 familiekøretøjer – Kapacitetscenter Pansrede Køretøjer KALA/FMI (Genopslag)


Teknisk sagsbehandler LEOPARD 2 familiekøretøjer – Kapacitetscenter Pansrede Køretøjer - genopslag

Er du til panserede køretøjer speciel, så er stillingen som Teknisk sagsbehandler LEOPARD 2 familiekøretøjer?

Så er denne stilling ved Kapacitetscenter Pansrede Køretøjer måske lige noget for dig.
Om os
Kapacitetscenter Pansrede Køretøjer (KPK) er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) anskaffelses- og modifikationsvirksomhed inden for kapacitetscenterets område.

I kapacitetscenteret er vi i alt 13 medarbejdere, herunder 14 medarbejdere, herunder 8 militære og 6 civile ingeniør.
Om stillingen
Vi søger en faglig seniorsergent som nyder faglige udfordringer og kan holde hovedet koldt i pressede situationer.

Du vil blive en del af et dynamisk team, i et spændende og uformelt arbejdsmiljø, hvor nogen af opgaverne bl.a. vil være at følge, udvikle, fastholde og anvende kompetencer inden for pansrede køretøjer.

Specielt indenfor LEOPARD 2 familiekøretøjer bjærgnings- & ingeniørvogne.

Du skal som teknisksagsbehandler blandt andet udarbejde tekniske specifikationer, vedligeholdelseskoncepter og logistiske vurderinger af LEOPARD 2 familiekøretøjerne.

Derudover skal du varetage rådgivning og projektledelse.
Teknik og udviklingsarbejdet foregår altid i samarbejde med Hæren, og ofte i samarbejde med andre nationers forsvar og tysk industri.

Du vil få en travl hverdag og vil selvfølgelig modtage nødvendige kurser og gennemgå et internt kompetenceudviklingsforløb, for at kunne bestride stillingen.
Om dig
Du er faglært mekaniker med tidligere tjeneste som sektionsfører og faggruppeleder ved værkstedsniveau I og II.
Tidligere tjeneste ved Ingeniørregimentet og/eller Hærens Logistik Center er ligeledes en fordel.
Du skal være god til at kommunikere og samarbejde, samt være helhedsorienteret og kunne bevare overblikket og handlekraftig i pressede situationer.

Du er en stærk kommunikator, og kan formulere dig på skrift og tale såvel på dansk som på engelsk og gerne tysk.
Brug af IT-værktøjer er en selvfølge for dig og erfaring med SAP/R3 vil være en fordel.

Du arbejder struktureret og er god til at prioritere mellem de daglige opgaver, og du trives både som en proaktiv og fleksibel teamplayer samt en person der selvstændigt kan følge sine opgaver til dørs.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Niels Erik Andersen 7281 4831 eller via mail FMI-LA-CHKPK@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn, Kenett Lumbye på telefon 32 66 56 14.

Ansøgningsfristen er 13. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efterfølgende.

Ansættelsesdato 1. juni 2020 eller snarest muligt herefter. Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen og eventuelt medsende referencer, men er ikke et krav.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

13.04.2020

Indrykningsdato

19.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent