VTS operatør til VTS Storebælt i Korsør


VTS operatør til VTS Storebælt i Korsør

Er du uddannet skibsfører med VTS-basiskursus eller har du mod på at gennemføre det?

Hvis du også har lyst til at prøve en anderledes hverdag, så er du måske vores kommende operatør ved Vessel Traffic Service Storebælt.
Om os
VTS Storebælt (Vessel Traffic Service Storebælt) er et sikkerhedssystem, der blev etableret i 1993 for at sikre anlægsarbejdet af Storebæltsbroen mod påsejling. I 1998, da broen var færdigkonstrueret, blev ordningen permanent.

VTS Storebælts kontrolcenter er bemandet af en overordnet chef samt 21 m/k på syv vagthold hver bestående af tre operatører. Alle ansatte i kontrolcenteret er civilt ansatte med skibsførerbevis.

Vi har domicil på Flådestation Korsør, hvor vi overvåger og vejleder skibsfarten inden for vores ansvarsområder. Det gør vi for at undgå sejladssituationer, der kan udgøre en fare for broerne, skibsfartens sikkerhed og miljøet.

Vi er et team med stærkt engagement i jobbet og respekt for hinandens forskellighed. Samtidig har vi en uformel omgangstone med plads til humor i dagligdagen.
Om stillingen
Du får til ansvar at kontrollere og registrere, om skibsfarten overholder gældende love, bekendtgørelser og IMO-rekommandationer. Hvis disse overtrædes eller der opstår risiko for påsejling af broerne, afgiver du alarm og udarbejder efterfølgende rapport over hver enkelt hændelse.

Du arbejder som udgangspunkt i 12-timers vagter, får sammenhængende frihed og mulighed for at være hjemme hver dag.

Vi tilbyder et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din specifikke baggrund.
Om dig
Du har en skibsføreruddannelse gerne suppleret med VTS- basiskursus. Du har gode kommunikative evner og taler engelsk på højt niveau.

Som person er du først og fremmest en god kollega, som motiveres af at opnå resultater gennem samarbejdet i dit team. Du tænker fremadrettet og er klar til at ”gå den ekstra mil” for at yde det absolut bedste for dit team. Du definerer succes kollektivt snarere end individuelt.

Du har god situationsfornemmelse og arbejder nemt sammen med mange forskellige typer mennesker, uden at du selv nødvendigvis er midtpunktet. Du interesserer dig for dine kolleger, er åben, nysgerrig og lytter aktivt og deltagende.

Du er selvmotiverende, flittig og samtidig tilstrækkelig selvsikker til at gå foran med din adfærd, som motiverer og bringer det bedste frem i teamet.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Lederne Søfart. Månedslønnen består af en basisløn på kr. 28.919,13, et VTS tillæg på 1.048,07 og et fast tillæg for variable ydelser på kr. 4.029,43. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der også mulighed for forhandling af yderligere tillæg.

Det arbejdsgiverfinansierede pensionsbidrag udgør 10,5 % af de pensionsgivende løndele, mens medarbejderens eget bidrag udgør 5 % af de pensionsgivende løndele.

Stillingen ønskes besat pr. den 1. juni 2020.

Dit faste tjenested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Storebælt VTS, Jimmy Westermann på 4132 2907. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2020 Vi gennemgår ansøgningerne efter fristens udløb og forventer at afholde samtaler i uge 17.

Vi beder dig om at søge stillingen ved at klikke på ansøgningslinket. Du bedes vedhæfte din motiverede ansøgning, CV og skibsførerbevis samt eventuelt andre relevante dokumenter. Vær opmærksom på, at alle dokumenter skal tilføjes som pdf-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, og omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.

Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.

Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

14.04.2020

Indrykningsdato

19.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent