Oversergent i uddannelsesafdelingen


Oversergent i uddannelsesafdelingen

Kan du lide at undervise? Vil du være med til at sikre, at værnepligtsuddannelsen opleves interessant og udfordrende?
Så har vi måske et job til dig.
Ved Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge er en fast stilling som oversergent ved uddannelsesafdelingen ledig til besættelse pr. 1. maj 2020.
Om os
Beredskabsstyrelsen Bornholm udgør det statslige overbygningsberedskab. Centeret varetager årligt uddannelsen af ca. 95 værnepligtige redningsspecialister. Uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Bornholm består af et engageret team. Vi er kompetente og lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen. Ud over uddannelsen af værnepligtige gennemfører vi en række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab.
Om stillingen
Du vil indgå i en faggruppe med ansvar for at undervise i dele af redningsspecialistuddannelsen for vores værnepligtige, herunder medvirke til at sikre, at værnepligtsuddannelsen opleves anvendelig, interessant og tidssvarende af de værnepligtige.
Det forventes at du kan støtte yngre kolleger i hverdagen, samt have blik for faggruppens samlede opgavesæt.
Du skal kunne indgå i udrykningsvagten som vagthavende.
Såfremt du har interesse for det, vil du på sigt kunne indgå i det internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde.
Om dig
Du har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse og har erfaring fra en uddannelsesafdeling i Beredskabsstyrelsen. Du skal endvidere have praktisk erfaring som vagthavende i Beredskabsstyrelsens døgnvagt.
Du bør kunne genkende følgende hos dig selv:
• Du brænder for at formidle og undervise både værnepligtige, frivillige og eksterne kursister.
• Du er fagligt stærk indenfor redningsspecialistuddannelsens fag.
• Du er fleksibel både når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid.
• Du er god til planlægning.
• Du møder hverdagens udfordringer med en positiv indstilling og et smittende humør.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allinge.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte uddannelseschef Robert Kjær Dam på tlf.: 72 85 24 44 eller uddannelsesleder Thomas Rasmussen på tlf: 25 38 53 20

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte major Anders Siig Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 16 eller mail FPS-BA-BS241@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er mandag den 13. april 2020. Samtaler forventes afholdt i enten uge 16 eller 17. Ansættelse 1. maj 2020 eller snarest muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allinge

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

13.04.2020

Indrykningsdato

19.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent