Indkøber/Material Requirement Planner ved 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg (genopslag)


Indkøber/Material Requirement Planner ved 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg (genopslag)

Er du klar på en spændende og varierende hverdag, præget af ledelse, ansvar og operativ logistik?

Er du oversergent, så er stillingen som Indkøber/Material Requirement Planner ved 1. Nationale Støtteelement lige noget for dig.
Om os
1 NSE er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Størstedelen af 1 NSE vender hjem fra INTOPS i starten af 2020 og påbegynder uddannelse frem imod NRI beredskab 2021.

Således kan du nå at starte op sammen med resten af enheden, når den samles i start marts.

1 NSE er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold. Store dele af 1 NSE kommer til at udgøre kernen af 4 NSBTN bidrag til INTOPS februar 2022.

NSE består i grundstrukturen af en elementtrop, en forsyningsdeling, en kommandosektion samt forbindelsesofficerer.

Omdrejningspunktet i NSE er forsyningsdelingen, som består af en deltrop, et depot, samt en terminalsektion. Ligeledes vil en transportsektion fra 5 NSE tilgå i forbindelse med øvelses-aktiviteter.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer (NSE) er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan, Kuwait/Irak, og fra 2020 Estland. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Du vil som Indkøber/Material Requirement Planner (INDK/MRP) være placeret i deltroppen forsyningsdelingen. Du vil blive en del af et højt specialiseret team og referere til delingsføreren, som også vil være din daglige leder.

Du vil du være en af enhedens specialister inden for materielbehovsplanlægning og indkøbs-styring. Du vil bl.a. blive ansvarlig for ordrebehandling, kontrol og frigivelse af rekvisitioner, udfærdige behovs- og trækprognoser for beholdningerne, samt at foretage indkøb i forbindelse med særligt øvelser.

Stillingen stiller store krav til din evne til at bevare overblikket, arbejde selvstændigt, holde fokus på den overordnede målsætning, samt at du frem for alt er ressourcebevidst. Da arbejdet ofte involverer samarbejde med udenlandske enheder og myndigheder, er det en fordel at du har gode engelskkundskaber og generelt gode kommunikationsfærdigheder for at kunne fungere i stillingen.

I din funktion skråstregsfunktion som MRP vil du også få indblik i, hvordan Forsvarets enheder rekvirerer deres materiel, samt hvordan NSE mest effektivt understøtter enhederne med forsyninger. Dette betyder bl.a. at du vil skulle træffe beslutninger om, hvordan rekvireringen af forsyninger bedst muligt gennemføres, således at aftagernes behov tilgodeses bedst muligt.

Din nærmeste kollega vil blive MRP/INDK vil blive - en OS med solid erfaring indenfor området.

Ved siden af din rolle som INDK/MRP vil du også få mulighed for at blive en del af enhedens/bataljonens faglærere. Her får du en opgave med opgave at uddanne og udvikle dine kolleger, indenfor et fagområde som fastættes efter dine ønsker og organisationens behov.

Det vil være naturligt at du udsendes i rollen som INDK/MRP forventeligt primo 2022.
Om dig
Det afgørende er at du er motiveret for at lære, udvikle dine kompetencer og bidrage aktivt til en stadig forbedret opgaveløsning. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som instruktør eller faglærer fra tidligere stillinger.

Du har et kendskab til logistiktroppernes organisation, doktriner og teknologi.

Du er klar til en hverdag der kan være præget af støtte, i kortere eller længere perioder, til hærens indsættelse i internationale operationer. Du er derfor klar til en omskiftelig hverdag, med en del rejse- og øvelsesaktivitet.

Du er god til styring og har gode kommunikations- og samarbejdsevner. Du sætter faglighed højt og forstår at bruge ressourcer og samarbejde til at holde et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 1 NSE, Kaptajn Anders J. K. Bennedsen tlf. +45 25 10 06 67 eller på mail TRR-4B-220A@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 19. april 2020 og samtaler forventes afholdt efter ansøgningsfristens udløb.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

19.04.2020

Indrykningsdato

19.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent